ลานหินตัด (อุทยานแห่งชาติตาพระยา) จ.สระแก้ว

600

ลานหินตัดเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ของอุทยานแห่งชาติตาพระยา ซึ่งเป็นร่องรอยที่เกิดจากการตัดหินเพื่อนำไปสร้างปราสาทและพระพุทธรูป เป็นทรายเนื้อละเอียดสีเขียว มีลักษณะทางธรรมชาติที่สวยงาม มีอักษรจารึกโบราณซึ่งเป็นอักษรขอมห่างจากหน่วยพิทักษ์ตาพระยาที่ 1 (ทัพไท) ประมาณ 1 กม.