ลาว วิกฤติ ! เจอโควิดลักลอบข้ามจากไทย

247

โดยบรรยากาศที่นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ตามถนนสายหลักในนครหลวงเวียงจันทน์ค่อนข้างเงียบเหงา มีรถยนต์สัญจรไปมาน้อยกว่าช่วงเวลาปกติ ประชาชนชาวลาวไม่ค่อยมีใครออกมาเดินนอกพื้นที่มากนัก ซึ่งทางการลาวได้ขอความร่วมมือประชาชน ให้ใช้มาตรการป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย ไม่มีกิจธุระจำเป็นให้งดออกจากบ้าน เป็นต้น กระทรวงสาธารณสุขของ สปป.ลาว แถลงคำสั่งนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว เรื่อง การยกระดับมาตรการควบคุมและป้องกันโรค COVID-19 โดยมีสาระสำคัญ คือ ห้ามคนที่อยู่ในพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์ เดินทางไปต่างแขวง และห้ามให้คนต่างแขวงเดินทางเข้านครหลวงเวียงจันทน์ ยกเว้น ผู้ที่มีภูมิลำเนา หรือทำงานประจำในนครหลวงเวียงจันทน์ หรือผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ โดยให้ตำรวจตั้งด่านตรวจอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ ยังมีคำสั่งห้ามประชาชน และชาวต่างประเทศ ในนครหลวงเวียงจันทน์ ออกจากบ้านหรือที่พักอาศัย ยกเว้นกรณีจำเป็น เช่น ไปซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค หรือไปปฏิบัติหน้าที่จำเป็นหรือที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ยังมีคำสั่งให้ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ ลดจำนวนเจ้าหน้าที่เข้าทำงานในสำนักงาน ยกเว้น ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง พนักงานการไฟฟ้า ประปา โทรคมนาคม ขนส่ง และสาธารณสุข ที่ได้รับมอบหมายงานสกัดกั้นโรค ส่วนผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานที่สำนักงานขอให้ทำงานที่บ้าน (Work From Home) ผ่านช่องทางออนไลน์ ส่วนคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงทั้งสถานบันเทิง คาราโอเกะ ร้านกินดื่ม อินเทอร์เน็ต นวดสปา ร้านสนุ๊กเกอร์ ศูนย์ออกกำลังกายและกีฬาในร่มทุกประเภทให้คงไว้ต่อเนื่อง และห้ามจัดประชุม ชุมนุม หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีคนเข้าร่วมมากกว่า 20 คน เช่น กิจกรรมทางศาสนา งานสังสรรค์ กรณีจำเป็นเช่น งานศพ งานบุญแจกทาน ให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


โดยคำสั่งฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวันนี้ ถึงวันที่ 5 พ.ค.2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งต่อไป.

Comments

comments