วนอุทยานน้ำตกผาหลวง อุบลราชธานี

123

น้ำตกผาหลวงเป็นน้ำตกขนาดเล็กน้ำไม่มาก เนื่องจากเป็นน้ำตกที่อยู่บนภูเขาไม่มีลำธารหล่อเลี้ยงน้ำตกให้ตกได้ตลอดทั้งปี จะมีน้ำตกให้ดูเฉพาะหน้าฝน แต่ยังสามารถมาชมวิวด้านบนน้ำตกได้ซึ่งน่าจะเป็นจุดเด่นของที่นี่ผมว่าสวยกว่าตัวน้ำตกซะอีก สถานที่ท่องเที่ยวนี้ยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่มาก ไม่มีร้านค้า ต้องห่ออาหารมากินเอง บริเวณยอดเขาแต่ละยอดจะมีถ้ำอยู่หลายแห่ง แต่เป็นถ้ำขนาดเล็กและที่สำคัญคือ จะมีน้ำตกที่มีความสูงประมาณ 20 เมตร จากหน้าผาลงมาสู่แอ่งน้ำข้างล่างและบริเวณบนเขาจะมีที่ราบบลานหินขนาดใหญ่ สวยงามและความสูงชันของหน้าผา ทิวทัศน์จากยอดเขาแต่ละแห่งสวยงามมาก เหมาะแก่การไปพักผ่อนหย่อนใจ


ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี คือจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดอุบลราชธานี โดยเฉพาะที่ วนอุทยานน้ำตกผาหลวง แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลนาเลิน ซึ่งล่าสุด! กำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยวนอุทยานน้ำตกผาหลวงอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูโหล่น ในท้องที่บ้านนาเลิน ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี มีเนื้อที่ประมาณ 11,375 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2538