วัดถ้ำคูหาสวรรค์ จังหวัดอุบลราชธานี

246

พระเจดีย์ยอดสีทอง ชื่อว่า พระธรรม เจดีย์ศรีไตรภูมิ โดยมียอดใหญ่ 1 ยอดตรงกลางล้อมรอบด้วยยอดเล็กๆ อีก 8 ยอด -กิ่งไม้ใหญ่โดยรอบบริวเณมีกล้วยไม้ขึ้นอยู่บริเวณลำต้น -โบสถ์สีขาวหลังใหญ่มีลายกนก คล้ายกับวัดร่องขุ่น จ.เชียงราย -จุดชมวิวลำน้ำโขงที่ทอดตัวเข้าสู่ประเทศลาว หลังจากที่ไหลผ่านเป็นเส้นชายแดนระหว่างไทย-ลาว และเป็นจุดสุดท้ายที่น้ำโขงจะไหลผ่านประเทศไทย 5.สักการะหลวงปู่คำคนิง จุลมณี มรณะภาพไปแล้วแต่ร่างกายไม่เน่าเปื่อย

ปัจจุบันวัดถ้ำคูหาสวรรค์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี โดยนักท่องเที่ยวมากราบไหว้สังขารหลวงปู่คำคนิง จุลมณี ที่ไม่เน่าเปื่อยของท่านแล้ว ยังคงถือโอกาสชมทิวทัศน์แม่น้ำโขงและแม่น้ำสองสี ตลอดจนทิวทัศน์ของฝั่งประเทศตรงข้ามได้อย่างชัดเจน อันเนื่องมาจากบริเวณที่ตั้งของวัดตั้งอยู่บนที่ราบสูงริมฝั่งแม่น้ำโขง ทำให้สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของแม่น้ำโขงและแม่น้ำมูลไหลรวมกัน กลายเป็นแม่น้ำสองสี อย่างสวยงาม รวมทั้งทิวทัศน์ตัวอำเภอโขงเจียม ซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ระยะ 80 กม. บนเส้นทางหมายเลข 2222 อุบล-โขงเจียม และเป็นศูนย์กลางใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างน้ำตกสร้อยสวรรค์ ผาแต้ม แม่น้ำสองสี แก่งตะนะ และด่านชายแดนช่องเม็ก

Golden Yot Phra Chedi called Phra Tham Chedi Sri Tri Phum, with one large peak in the middle, surrounded by 8 smaller peaks – large branches surrounding the brewery with orchids on the trunk. – A large white church with a Kanok pattern Similar to Wat Rong Khun, Chiang Rai Province – Viewpoint of the Mekong River that extends into Laos. After flowing through the border between Thailand – Laos And it is the last point that the Mekong will flow through Thailand 5. Pay homage to Luang Pu Kham Khaning Chulmanee, the image has died but the body does not decay

At present, Wat Tham Khuha Sawan It is an important cultural and natural tourist attraction of Ubon Ratchathani Province. The tourists come to pay homage to Luang Pu Kham Khaning Chulmanee that is not perishable. Still take the opportunity to see the Mekong River and the two-colored river As well as the scenery of the opposite side clearly Due to the location of the temple is located on the plateau on the bank of the Mekong River. It can see beautiful views of the Mekong River and Mun River flowing together. Transformed into a beautiful two-colored river, including the Khong Chiam district scenery Which is 80 km from Ubon Ratchathani Province on Route 2222 Ubon – Khong Chiam And a center near the major tourist attractions of Ubon Ratchathani Province Between Soi Sawan Waterfall, Pha Taem, Song Si River, Kaeng Tana and Chong Mek border checkpoint

Comments

comments