วัดถ้ำปาฏิหาริย์ อุบลราชธานี

457

วัดถ้ำปาฏิหาริย์ (เดิมโบราณชื่อ ถ้ำมืด) เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ที่มีถ้ำอยู่ภายในวัด ตั้งอยู่ใกล้ๆกับเขตป่าดงนาทาม ในเขตอำเภอโขงเจียม ถ้าท่านใดได้ผ่านไปแถวโขงเจียมก็แวะเข้าไปทำบุญกันได้ วัดถ้ำปาฏิหาริย์ห่างจาก เทศบาลอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประมาณ 130 กิโลเมตร ใช้เส้นทางการเดินทางหมายเลขขับจาก ถนนหมายเลข 2050 ต่อไปยัง ถนนหมายเลข 2134 และ ถนนหมายเลข 2135 ไป ตำบล นาโพธิ์กลาง เข้าไปยังถ้ำปาฏิหาริย์ วัดถ้ำปาฏิหาริย์ห่างจาก วัดถ้ำวังผาพญานาคราช ประมาณ 42 กิโลเมตร สามารถเดินทางไปในวัดเดียวได้ ทั้งสองวัดปาฏิหาริย์และความลึกลับของตำนาน “พญานาค” ยังคงเป็นที่ได้รับความสนใจจากบรรดาผู้ศรัทธาอย่างต่อเนื่อง ดังคำกล่าวอ้างอิงจากหมอดูชื่อดัง “อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ” ที่ได้เผยว่า ปีพุทธศักราช 2560-2565 นั้นเป็นมหามงคลแห่งปี “พญานาคราชประทานพร” ที่เชื่อวาหากใครได้สร้างบุญสร้างกุศลสัมพันธ์กับพญานาค “พ่อปู่ศรีสุทโธนาคราช” นั้นจะโชคดี มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้น เป็นบุญครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต จนล่าสุดทั่วทุกสารทิศแดนไทย ที่ใดมีตำนานพญานาค ที่นั่นก็จะมีสาธุชนแห่ไปทำบุญกราบสักการะกันล้นหลาม “ถ้ำมืด” หรือถ้ำปาฏิหาริย์ ณ วัดถ้ำปาฏิหาริย์ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีตำนานเกี่ยวกับ “พญานาค” โดยมีตำนานเล่าขานต่อๆกันมาว่า ที่แห่งนี้คือเมืองลับแล หรือเมืองบังบด ตามประวัติของ หลวงปู่คำคะนิง จุลมณี วัดถ้ำคูหาสวรรค์ ได้กล่าวว่า ถ้ำแห่งนี้เป็นทางเชื่อมต่อระหว่างเมืองมนุษย์และเมืองบาดาล (เมืองพญานาค) เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ มีเจ้าปู่เป็นผู้ดูแลปกปักรักษา และยังมีความเชื่อว่าถ้ำแห่งนี้สามารถเดินทะลุไปยังอีกฝั่งของแม่น้ำโขงด้านประเทศสปป.ลาวได้

Wat Tham Miracle (Formerly known as Dark Cave) is a place of meditation. with a cave inside the temple It is located near the Dong Na Tham forest area. in Khong Chiam District If anyone has passed by the Khong Chiam area, they can stop by to make merit. Wat Tham Miracle far from Mueang Ubon Ratchathani Municipality, about 130 kilometers, take the route number, drive from Road No. 2050 to Road No. 2134 and Road No. 2135 to Na Pho Klang Subdistrict to Tham Miracle. Wat Tham Miracle far from Wat Tham Wang Pha Phaya Nakarat, about 42 kilometers, can travel in one temple. Both the temple miracles and the mysteries of the “Naga” legend continue to attract the attention of devotees. As mentioned by the famous fortune teller “Ajarn Lak Rekhanited” who revealed that the year 2017-2022 is the auspicious year of the year. “Phaya Naga gives blessings” who believe that if anyone has made merit to make merit in relation to the Naga “Father Grandfather Sisutthonakharat” will be lucky and good things will happen. It’s a great merit in my life. Until recently, all over the Thai border Where there is a legend of the serpent There will be many devotees flock to make merit and pay respect to the “Dark Cave” or the Miracle Cave at Tham Patihari Temple, Khong Chiam District, Ubon Ratchathani Province. It is another place where there is a legend about the “Naga”, with legends being told that This is the secret city. or the city of banglad according to the history of Luang Pu Khamkaning Chulamanee of Wat Tham Khuha Sawan said that this cave is a connection between the human city and the underground city. (City of Naga) is a holy land. There is a grandfather who cares and protects. And there is also a belief that this cave can walk through to the other side of the Mekong River in Laos PDR.