วัดถ้ำแสงเพชรหรือวัดศาลาพันห้อง

1072

สิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ ภายในวัดถ้ำแสงเพชร ไม่ว่าจะเป็นบริเวณศาลาพันห้อง สามารถชมธรรมชาติที่สวยงามได้โดยรอบ
แวดล้อมด้วยโขดหินน้อยใหญ่จำนวนมาก ถ้ำขนาดใหญ่ภายในมีพระประธานพุทธลักษณะงดงามให้สักการะ
พระยืนองค์โตสูงเด่นเป็นสง่า พระนอนข้างวิหารศิลปะแบบอินเดีย และสถูปเจดีย์ที่ตั้งสวยสง่า
เจดีย์ขนาดใหญ่ภายในประดิษฐานรูปเหมือนหลวงปู่ชา สุภัทโท ผนังภายในเป็นภาพเขียนสีเล่าเรื่องพุทธประวัติ
ส่วนด้านล่างเป็นภาพเขียนเกี่ยวกับวัตรปฏิบัติของหลวงปู่ชา สุภัทโท ลักษณะเด่นเนื่องจากประกายของเกล็ดหิน ยามเมื่อต้องกับแสงตะวัน จะวาววับคล้ายกับแสงเพชร
เป็นสถานที่สงบเงียบเหมาะแก่การนั่งวิปัสสนา
เป็นแหล่งธรรมะ เป็นอาริยธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อศึกษาธรรมชาติ และสัมผัสกับบรรยากาศ ธรรมะเชิงท่องเที่ยว ที่มีภูเขา พรรณไม้นานาชนิด ในแต่ละฤดูกาล ที่พลาดไม่ได้ ก็คือ “ซุ้มไผ่” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ วัดถ้ำแสงเพชร ที่มีความสวยงามทุกฤดูกาล ประวัติวัดถ้ำแสงเพชร หรือวัดศาลาพันห้อง เป็นวัดที่มีบริเวณกว้างขวาง ประกอบด้วยวิหารอยู่บนยอดเขาสูงทางด้านทิศเหนือของวิหารมีถ้ำขนาดใหญ่ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสาขาที่ 5 ของวัดหนองป่าพง สายพระอาจารย์ชา สุภัทโท โดยท่านได้เดินธุดงค์มายังบริเวณถ้ำแสงเพชร และใช้ถ้ำเป็นที่พำนักวิปัสสนา เมื่อปี พ.ศ.2511 ภายในวัดถ้ำแสงเพชร มีอาณาบริเวณกว้างประมาณ 1,000 ไร่ บรรยากาศเงียบสงบเหมาะมาปฏิบัติธรรม ส่วนสาเหตุที่ได้ชื่อว่า วัดถ้ำแสงเพชร