วัดทุ่งศรีวิไล จังหวัด อุบลราชธานี

178

วัดทุ่งศรีวิไล ตั้งอยู่ที่บ้านชีทวน ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัด อุบลราชธานี ก่อสร้างเมื่อใดไม่ปรากฎ เนื่องจากเป็นวัดเก่าแก่ บริเวณของวัดนี้ มีใบเสมาหลายชั้นล้อมรอบอุโบสถและวิหารหลังเก่าเป็นชั้นๆ ถึงกำแพงรอบวัดทุกสารทิศ ตลอดทั้งมีสระน้ำใหญ่ พร้อมด้วยซากของหอไตรรวมธรรมาสน์ ซึ่งก่อด้วยอิฐสมัยก่อน สันนิษฐานว่า ที่ตั้งของวัดจะเป็นโนนนกเขียน (นานกเขียน) ตามประวัติอันยาวนาน และตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมาของชาวชีทวนที่ว่า “ทุ่งสามขา นานกเขียน เงินสามเกวียน อยู่ใต้ร่มพลับ”

หลวงพ่อพระพุทธวิเศษ เป็นพระพุทธรูปหินศิลาแลง ปางนาคปรก ขนาดหน้าตักกว้าง 55 เซนติเมตร สูง 90 เซนติเมตร ยุคทวาราวดี มีอายุพันกว่าปีล่วงมาแล้ว ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในวิหารวัดทุ่งศรีวิไล บ้านชีทวน นับเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวบ้านชีทวนและตำบลใกล้เคียง ถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ปาฏิหาริย์มาก ประชาชนชาวบ้านชีทวนและตำบลใกล้เคียงเมืองอุบลฯ ตลอดทั้งจังหวัดใกล้และไกล รวมสาธุชนชาวกรุงเทพมหานคร ต่างก็เลื่อมใสศรัทธาในองค์หลวงพ่อพระพุทธวิเศษ ได้พากันนำดอกไม้ธูปเทียนมาสักการบูชามิได้ขาด เพื่อขอพรให้หลวงพ่อพระพุทธวิเศษปกป้องคุ้มครองรักษา ให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาชีวิตครอบครัว พร้อมด้วยบุตร-ธิดา และญาติพี่น้องของตน ทั้งที่อยู่ในต่างจังหวัดและต่างประเทศให้ประสบความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ความศักดิ์สิทธิ์และอิทธิปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อพระพุทธวิเศษมีอยู่มากมายเป็นที่เลื่องลือขจรขจายไปทั่วภาคอีสานและกรุงเทพฯ

ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อพระพุทธวิเศษเป็นส่วนสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เจ้านายและเชื้อพระวงศ์ชั้นสูง ตลอดทั้งข้าหลวงต่างพระองค์มาสักการบูชาหลวงพ่อพระพุทธวิเศษอยู่เป็นนิตย์ ในสมัยก่อนโน้นและปัจจุบันนี้ก็มีญาติโยมขอบุตรธิดาไว้สืบสกุลก็ได้สำเร็จอยู่เป็นอันมาก ทั้งต่างจังหวัดและกรุงเทพฯ ด้วยเหตุดังกล่าว ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อพระพุทธวิเศษจึงเลื่องลือขจรขจายไปอย่างกว้างขวาง จนถึงต่างบ้านต่างเมืองด้วย

อนึ่งในบางครั้งลูกหลานของตนที่เกิดใหม่ ร่างกายไม่ค่อยจะแข็งแรงสมบูรณ์ เจ็บป่วยออดๆ แอดๆ อยู่เสมอ บิดามารดา หรือผู้ปกครองก็จะนำไปบนบานศาลกล่าว แล้วทำพิธีมอบให้เป็นบุตรธิดาของหลวงพ่อพระพุทธวิเศษปรากฏว่าหลังจากนั้นแล้วเด็กก็แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีอยู่บ่อยๆ และเป็นเด็กที่มีปัญญาเฉลียวฉลาด เป็นที่เชิดหน้าชูตาของมารดาบิดาอีกด้วย บางท่านรับรองและประกันโดยทรัพย์สินเงินทอง ทวงหนี้สินไม่ได้ก็มานมัสการขอพรจากหลวงพ่อก็ได้ผลสำเร็จอยู่มากหลาย มีเรื่องราวอีกมากมาย ที่เกี่ยวกับอิทธิปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อพระพุทธวิเศษ ใครก็ตามที่ได้มาทำการสักการบูชา ก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในองค์หลวงพ่อพระพุทธวิเศษทุกคนที่มานมัสการบูชา ก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในองค์หลวงพ่อพระพุทธวิเศษทุกคนที่มานมัสการแล้ว ก็ได้สมประสงค์ที่ตนปรารถนาในสิ่งนั้นๆ จะเห็นได้จากประชาชนในเมืองอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งชาวกรุงเทพฯ ตลอดประชาชนในถิ่นนั้นๆ ต่างก็ไปสักการบูชามิได้ขาดทั้งในวันปกติและวันธรรมสวนะ โดยเฉพาะในวันขึ้น 15 ค่ำ หรือแรม 14 ค่ำ และ 15 ค่ำ ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

นอกจากนี้แล้ววันเพ็ญเดือน 5 ของทุกปี ประชาชนชาวบ้านชีทวนและบ้านใกล้เคียงจะร่วมมือกันจัดงานสมโภชเฉลิมฉลองหลวงพ่อพระพุทธวิเศษ เป็นเวลา 3 วัน 3 คืน (วันขึ้น 14,15 ค่ำ และแรม 1 ค่ำ เดือน 5) เป็นประจำทุกปี ซึ่งเรียกว่า “งานปิดทองหลวงพ่อพุทธวิเศษประจำปี”

ในส่วนที่เกี่ยวกับวัดในหมู่บ้านชีทวน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่เดิมชื่อว่า “ซีซ่วน” หรือ “เมืองซีซ่วน” มีวัดอยู่ 4 วัด และ 1 สำนักสงฆ์ คือ วัดทุ่งศรีวิไล,วัดธาตุสวนตาล, วัดศรีธาตุ, วัดศรีนวล และสำนักสงฆ์บูรพาราม ครั้งก่อนเคยเป็นที่พระอาจารย์เสาร์ กันตะสีโล และพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต มาปฏิบัติธรรม ณ ที่แห่งนี้ ปัจจุบันนี้ สำนักสงฆ์บูรพา ได้ยุบไปแล้ว

ณ บริเวณของวัดทุ่งศรีวิไล มีใบเสมาหลายชั้นล้อมรอบอุโบสถและวิหารหลังเก่าเป็นชั้นๆ ถึงกำแพงรอบวัดทุกทิศตลอดทั้งสระน้ำใหญ่ พร้อมด้วยซากของหอไตร รวมธรรมาสน์ซึ่งก่อด้วยอิฐในสมัยนั้น และยังมีสิ่งของอีกมากมาย ดังเห็นปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ และยังเป็นปริศนาเล่าลือกันต่อมาว่า “ทุ่งสามขา นานกเขียน เงินสามเกวียน อยู่ใต้ร่มมะพลับ”

ประชาชนต่างถิ่นได้หลั่งไหลมาสักการบูชาอยู่มิได้ขาด มีเรื่องราวเกี่ยวกับความศักดิสิทธิ์ของหลวงพ่อพระพุทธวิเศษมากมาย สมัยก่อนโน้นในเวลามีผู้เจ็บป่วยหรือมีเรื่องทุกข์ร้อน บรรดาญาติพี่น้องก็จะนำดอกไม้ธูปเทียนแผ่นทองเปลวไปสักการบูชาและบนขอให้หายจากอาการป่วย ซึ่งก็ปรากฏว่าได้ผลดีอยู่มากมายนอกจากนี้ ถ้าหากว่าใครเจ็บไข้ตรงไหนของร่างกาย ญาติพี่น้องของคนป่วยก็จะแนะนำให้นำแผ่นทองเปลวไปติดตรงส่วนต่างๆ บนองค์พระพุทธวิเศษ เช่น แขนหักก็ปิดทองที่แขนของหลวงพ่อฯ เจ็บหน้าอกปิดทองที่หน้าอก เป็นต้น และถือสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน
ในบางครั้ง คนที่แต่งงานมีครอบครัวมานานแล้วแต่ไม่มีบุตรธิดา สามีภรรยาก็จะพากันมานมัสการหลวงพ่อพระพุทธวิเศษ เพื่อบนบานศาลกล่าวให้มีบุตร-ธิดา ไว้สืบสกุล ก็ปรากฏว่าเป็นผลสำเร็จมากมาย ดังจะได้เห็นจากเมืองอุบลฯ ในอดีต คือกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ข้าพระองค์สำเร็จราชการในมณฑลอีสานประทับที่เมืองอุบลฯ ได้ทรงขอหม่อมเจียงคำมาเป็นชายา แต่ก็ไม่มีพระโอรสหรือพระธิดา คราวครึ่งเมื่อกรมหลวงสรรสิทธิประสงค์ เสด็จออกไปเยี่ยมไพร่ฟ้าประชาชนตามหัวเมืองต่างๆ และได้ผ่านบ้านชีทวน และได้ทราบข่าวว่าที่บ้านชีทวนมีพระพุทธศักดิ์สิทธิ์ คือหลวงพ่อพระพุทธวิเศษ สามารถที่จะบนหรือขอสิ่งที่ปรารถนานั้นได้ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์พร้อมกับหม่อมเจียงคำ ก็ทรงนำดอกไม้ธูปเทียนทองไปสักการบูชาขอพระโอรสและธิดาจากหลวงพ่อพระพุทธวิเศษ ต่อมาไม่นานหม่อมเจียงคำก็ทรงพระครรภ์ และได้ประสูติพระโอรสและพระธิดา 2 พระองค์ ตามความปรารถนา คือหม่อมเจ้าอุปลีสานและหม่อมเจ้ากมลีสาน

Wat Thung Si Wilai Located at Ban Chi Thuan, Cheetuan Sub-district, Khuang Nai District, Ubon Ratchathani Province Because it is an old temple Area of ​​this temple There are several layers of silk leaves surrounding the temple and the old vihara in layers. To the walls around the temple in every direction Throughout there is a large pond Along with the remains of Hor Sai and the pulpit Which is made of bricks in the past, it is assumed that the location of the temple will be Non Nok Kern (Nok write) according to a long history. And the legends that continue the story of the Chi Thuan people that “Thung Sam Kha Nan Kor wrote three wagons money Under the umbrella of persimmons “

Reverend Father Buddha Wiset It is a laterite stone Buddha image, a naga leg, size 55 cm wide and 90 cm high in the Dvaravati period. At present, it is enshrined in Viharn, Thung Sri Wilai Temple, Ban Chi Thuan, which is the priceless monk of Chi Thuan villagers and nearby sub-districts. It is considered a Buddha image that is sacred and miraculous. People of Chi Thuan villagers and nearby sub-districts of Ubon Ratchathani Province Throughout the province near and far Including Bangkok residents Are devoted to the Lord Buddha Wiset Brought together flowers, incense, and candles to worship without missing To pray for Luang Pho Phra Phuttha Wiset to protect To succeed in what the desires of family life Along with sons-daughters And their relatives Both in the provinces and abroad to experience more prosperity, the sacredness and miracles of Luang Por Phra Buddha Wiset are many, it is known to spread throughout the Northeast and Bangkok.

The holiness of Luang Por Phra Buddha Wiset is one of the important elements that make the lord and royal noble Throughout the governor, you come to worship Luang Por Phra Buddha Wiset forever. In the old days and nowadays, many relatives have asked for their sons and daughters to inherit their family. Both provinces and Bangkok For that reason The sacredness of Luang Por Phra Buddha Wiset is therefore widely spread. Until different houses and other cities as well

In addition, at times their offspring that are born new The body is rarely very healthy, always ill, and the parents or guardians will take it to the top. Then performed the ceremony to be a child and daughter of Luang Por Phra Buddha Wiset, it appeared that after that the child was completely healthy Rarely get sick and often get sick And is a child with intelligence It is also a showpiece of mothers and fathers. Some of you are certified and insured by property and money. Unable to pay debts, come to worship and ask for blessings from Luang Por, which has been very successful There are many more stories About the miracle of Luang Por Buddha Wiset Whoever has come to worship Became devotion in the Buddha image, Luang Pho Wiset, everyone who came to worship and worship Became devotion in the Buddha image, Luang Pho Wiset, everyone who came to worship Has fulfilled his wishes for that particular thing Can be seen from the people of Ubon Ratchathani And nearby provinces, including residents of Bangkok Throughout the people in that area They went to worship and was not absent on both the normal day and the Sabbath. Especially on the 15th day of the evening or the 14 night and the 15th night, which is an important day in Buddhism.

In addition, on the 5th month of every year, the people of Chi Thuan villagers and nearby houses will join together to organize a celebration of Luang Por Phra Phutthawet for 3 days and 3 nights (14,15 lunar days and 1 night of the 5th month) Annually, which is called “Luang Pho Phutthawiset of the year”

With respect to temples in Chi Thuan village This is an old village, formerly known as “Xi Xuan” or “Si Xuan City”. There are 4 temples and 1 Sangha Monastery, namely Thung Si Wilai Temple, Wat That Suan Tan, Wat Si That, Wat Si Nuan, and Burapharam Sangha. Previously, it was where Phra Ajarn Satat Kantasilo and Phra Ajarn Man Phuritatto came to practice at this place.

At the area of ​​Wat Thung Si Wilai There are several layers of silk leaves surrounding the temple and the old vihara in layers. To the walls around the temple in all directions throughout the large pond Along with the remains of Hor Sai Including the pulpit, which was made of bricks in those days And there are still many things As seen today And also a riddle later rumored that “Thung Sam Kha Nank wrote three wagons of money Under the umbrella of Ma Phlap “

People from other countries have flowed for worship and not lack. There are many stories about the sacred power of Luang Por Buddha. In the past, when there were people who were sick or having trouble Relatives will bring flowers, incense, candles and gold plates to worship and wish to recover from illness. Which appears to have a lot of good results in addition If someone gets sick anywhere on the body Relatives of the sick would recommend that the gold leaf be attached to the various parts. On the wonderful Buddha image, such as a broken arm, covered with gold on the arm of Luang Por Chest pain gilded in the chest, etc. And carry on to the present.
Sometimes a married person has a long family but has no children. The husband and wife would come together to worship Luang Pho Phra Phutthawet. For having sons and daughters to inherit, it appears that it has been a great success As can be seen from the city of Ubon in the past, it was the Royal Department of Sanphasitthiprasong. I served in the Northeastern Province and stayed in Ubon. Asked Mom Jiangkham to be a wife But had no sons or daughters Half time when Krom Luang delegates the right to wish Went out to visit the people in various cities And passed through the Chi Tuan house And heard the news that at Ban Chi Tuan there is a sacred Buddha Is Luang Pho Phra Buddha Wiset Able to top or request that wishful thing Krom Luang of the Sithitthipwong together with Mom Jiang Kham Then brought flowers, incense, and golden candles to worship the monks and daughters of Luang Pho Phra Phutthawet Not long after, Mom Jiang Kham conceived. And born two sons and daughters Namely, Ms. Upali San and Mrs. Kam Leesan.

Comments

comments