วัดบูรพาภิราม

793

ด้วยองค์พระยืนปางประทานพรความสูงถึง 59 เมตร และสูงกว่า 67 เมตร เมื่อรวมฐาน ทำให้วัดบูรพาภิราม เป็นหนึ่งในสถานที่ใครก็ใครต้องแวะมาเยือนและสักการะองค์พระเมื่อมาถึงตัวเมืองร้อยเอ็ด

พระยืนองค์นี้มีพระนามว่าพระพุทธรัตนมงคลมหามุนี หรือชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อใหญ่ นอกจากจะได้รับความเคารพศรัทธาทั้งเรื่องความศักดิ์สิทธิ์และการเป็นพระพุทธรูปปางประทานพรสูงที่สุดในประเทศ หลวงพ่อใหญ่ยังเป็นหนึ่งในคำขวัญของจังหวัดอีกด้วย

วัดบูรพาภิรามสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2456 ขณะที่หลวงพ่อใหญ่เริ่มสร้างปี พ.ศ. 2514 เสร็จสิ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522 บริเวณฐานพระเป็นพิพิธภัณฑ์ และที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ในเวลาที่เหมาะสม

ที่ตั้ง : ถ.ผดุงพานิช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

Comments

comments