วัดบ้านสนามชัย

204

201804056570364efab4de53c0b2e939ec1d29ab155318วัดบ้านสนามชัย ไม่มีโบสถ์ ศาลาการเปรียญ และเมรุ สถานปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่จะเป็นเพียงอาคารชั่วคราว

สร้างแบบง่ายๆ เท่านั้น แต่ก็มีญาติโยม ชาวบ้าน นักเรียน นักศึกษา เข้าไปฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานอย่างต่อเนื่อง
และสิ่งหนึ่งที่ถือว่า เป็นหนึ่งเดียวแห่งสยามประเทศ คือ นิทรรศการถาวรพุทธประวัติหุ่นขี้ผึ้ง ที่ยิ่งกว่านั้น คือ พุทธประวัติหุ่นขี้ผึ้ง ภาพวาดที่เกี่ยวข้อง อาคาร รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ เป็นฝีมือการปั้นของหลวงพ่ออุดมทรัพย์ และพระลูกวัด รวมทั้งกำลังกายจากชาวบ้านสนามชัยและใกล้เคียงมาร่วมกันก่อสร้าง

Comments

comments