วัดบ้านสร้างเรือง

384

หนึ่งในวัดต้องห้ามพลาดและน่ามาเที่ยวชมเมื่อมาถึงจังหวัดศรีสะเกษ คือ วัดบ้านสร้างเรืองและองค์พระธาตุเรืองรอง ซึ่งเป็นพระธาตุสูงใหญ่เกือบ 50 เมตร เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2525 โดย หลวงปู่ธัมมา พิทักษา เจ้าอาวาสวัดผู้เป็นชาวบ้านสร้างเรือง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวบ้านได้มาสักการะ เพราะเห็นว่าแถบอีสานใต้ไม่มีพระธาตุ ชาวบ้านจึงต้องเดินทางไกลในการไปกราบไหว้พระธาตุที่จังหวัดอื่นๆ

องค์พระธาตุเรืองรองสร้างด้วยศิลปะผสมผสานของ ส่วย เขมร ลาว เยอ ภายในมีทั้งหมด 6 ชั้น มีพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย รวมถึงของสะสม สิ่งของเครื่องใช้โบราณ ชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมเกศาธาตุของพระอรหันต์ และยังเป็นจุดชมทิวทัศน์สวยงามกว้างไกล ช่วงฤดูฝนจะเห็นท้องทุ่งเขียวขจีสุดลูกหูลูกตา

ภายในบริเวณวัดอันกว้างขวางยังเต็มไปด้วยปูนปั้นขนาดใหญ่โตมากมาย จำลองเรื่องราวของปริศนาธรรม นิทานตำนานท้องถิ่นพื้นบ้าน ประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนาของชาวอีสาน

ที่ตั้ง: บ้านสร้างเรือง ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

One of the must-see temples in Sisaket Province is Wat Ban Sang Ruang and Phra That Ruangrong. Which is almost 50 meters tall Phra That was built in 2525 by Luang Pu Thammapitaksa, the abbot of the temple who is a villager to build glow It is intended for villagers to come and worship. Because he saw that in the South Isan region, there were no relics Villagers therefore have to travel long distances to pay homage to Phra That in other provinces.

Phra That Ruangrong was built with the mixed art of the Khmer Lao Ye tribute. There are 6 floors in total. There are many Buddha images and sacred things. Including collectibles Ancient appliances The top floor is a place to enshrine the royal hair and relics of Phra Arhat And also a place to view beautiful scenery far During the rainy season, you will see the lush green fields as far as the eye can see.

Inside the expansive temple grounds are filled with massive stucco. Simulate the story of the dharma riddles Folklore Religious cultural traditions of the Isan people

Location: Ban Sang Ruang Subdistrict, Ya Plong Subdistrict, Mueang District, Sisaket Province