วัดป่าภูถ้ำพระ ยโสธร

255

วัดป่าภูถ้ำพระ เป็นวัดที่มีลานหินกว้างและมีถ้ำเป็นส่วนใหญ่ ภายในถ้าจะมีพระพุทธรูปอยู่ในบริเวณนั้นเป็นจำนวนมาก เหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านกุดแห่ หรือกุดแห ตำบลกุดเชียงหมี ห่างจากอำเภอเลิงนกทา 12 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 212 และห่างจากอำเภอเมือง 85 กิโลเมตร ที่เรียกว่า “ภูถ้ำพระ” เนื่องจากมีพระพุทธรูปอยู่ในถ้ำจำนวนมาก ถ้ำพระนี้เป็นถ้ำใหญ่กว้างประมาณ 3 วา ยาวประมาณ 8 วา ตั้งอยู่ชะง่อนภูด้านทิศใต้ มีทางเข้าไปตามซอกหินเป็นอุโมงค์ จากปากถ้ำเลยไปทางทิศเหนือสามารถเดินลอดไปได้ บนภูเขาลูกนี้นอกจากจะมีบรรยากาศร่มเย็นและร่มรื่นไปด้วยป่าไม้หนาทึบแล้ว บริเวณโดยรอบยังมีถ้ำอื่น ๆ อีก อาทิ ถ้ำเค็ง ถ้ำงูซวง ถ้ำเกลี้ยง และถ้ำพรหมบุตร

ที่อยู่ ซ.2047 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35120

Wat Pa Phu Tham Phra Temple It is a temple with a large stone courtyard and mostly caves. Inside, if there are many Buddha images in that area Suitable for recreation Located to the east of Kut Phae Village or Kut Haet, Tambon Kut Chiang Mee. 12 kilometers from Loeng Nok Tha District along Highway 212 and 85 kilometers from Muang District, known as “Phu Tham Phra” because there are many Buddha images in caves. Tham Phra This is a large cave, about 3 meters wide and 8 meters long, located on the southern ridge. There is a way to go through the niche of the rock and a tunnel. From the mouth of the cave to the north, you can walk through it. On this mountain, in addition to having a cool and shady atmosphere with dense forests The surrounding area also has other caves such as Tham Kheng, Tham Ngu Shuang, Tham Kleeng, and Phrombut Cave

Address: Soi 2047, Kham Nam Sang Subdistrict, Kut Chum District, Yasothon Province 35120

Comments

comments