วัดป่าเขาน้อย จังหวัด บุรีรัมย์

310

วัดป่าเขาน้อย จังหวัดบุรีรัมย์ ถือว่าเป็นวัดป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่ได้พัฒนาขึ้นตามปณิธานของพระโพธิธรรมจารย์เถร หรือหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ อดีตเจ้าอาวาสและวิปัสสนาจารย์ผู้เป็นที่เลื่อมใสเพื่อให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่มีความสะดวกแก่ประชาชนทั่วไป เนื่องจากเป็นวัดเก่าที่อยู่ใกล้ตัวเมืองสะดวกแก่การเดินทาง แต่มีสภาพเป็นป่าเขาเหมาะแก่การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อให้เป็นศูนย์รวมศรัทธาแก่คณะศิษย์และประชาชน ในการปฏิบัติคุณงามความดี ตลอดจนการปฏิบัติจิตภาวนา ดังคำของหลวงปู่ซึ่งเคยปรารภไว้ในช่วงก่อนที่ท่านจะลาสังขารว่า “วัดป่าเขาน้อยนี้หวังจะให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรม ให้ช่วยกันรักษาเอาไว้เน้อ ถ้าผมตายผมไม่ได้เอาไปด้วยดอก ที่สร้างก็เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและเพื่อลูกหลานผู้อยู่ข้างหลังนั่นเอง”

Wat Pa Khao Noi Buriram Province Considered to be Wat Pa Khamthan Sai Luang Pu Man Phurithatto that was developed according to the aspirations of Phra Bodhithamajarn. Or Luang Pu Suwat Suwajo, former abbot and vipassanachan who is respected in order to be a practice center that is convenient for the general public Since it is an old temple near the city, it is convenient for traveling. But has a forest condition, suitable for meditation and meditation In order to be a center of faith for students and people In the practice of virtue As well as the practice of spiritual meditation As the words of Luang Pu, who had preached in the period before his leave “Wat Pa Khao Noi hopes to become a practice center Help each other maintain it. If I die, I don’t take it with you. Created for the common good and for the children behind it “

Comments

comments