วัดป่าเนรัญชราวนาราม ศรีสะเกษ

98

วัดป่าเนรัญชราวนาราม อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ สร้างใน พ.ศ. ๒๕๔๐-๔๒ โดยการนำสร้างของหลวงพ่อหมอ (พระครูวีรญาณโสภณ เจ้าอาวาส) ตามที่ท่านได้นิมิต โดยต้องการให้เรือแห่งนี้มีการใช้งานหลายอย่างโดยเป็นทั้งโบสถ์ วิหาร เจดีย์ และศาลาการเปรียญในอาคารหลังเดียวกัน ซึ่งท่านออกแบบให้เป็นเสมือนเรือพิฆาตสังสารวัฏ

Wat Pa Neerancharawanaram Bueng Burap District Sisaket Province was built in 1997-42 by the creation of Luang Por Mo. (Phra Kru Wirayan Sophon, Abbot) as he had a vision They wanted the ship to have multiple uses as a church, a viharn, a pagoda and a pavilion in the same building. which he designed to be like the destroyer of Samsara

Comments

comments