วัดพระธาตุหนองบัว

1081

วัดพระธาตุหนองบัว หรือ วัดหนองบัว เป็นหนึ่งในวัดดังของเมืองอุบลฯ ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจและเดินมาเที่ยวเป็นจำนวนมาก เพราะที่นี่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมของ พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ที่เดิมมีรูปแบบจำลองแบบมาจากเจดีย์พุทธคยาในอินเดีย

ต่อมาได้สร้างพระธาตุองค์ใหม่ครอบพระธาตุองค์เดิมไว้ โดยพระธาตุองค์ใหม่นั้นมีสีขาว ตกแต่งอย่างสวยงามด้วยลวดลายสีทองอย่างวิจิตร ส่วนพื้นผิวขององค์เจดีย์ก็ออกแบบด้วยภาพนูนต่ำบอกเล่าเรื่องเราเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ความเชื่อความศรัทธาเกี่ยวกับพญานาค ครุฑและยักษ์ นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่ให้ความร่มรื่น แถมตัวพระอุโบสถ์และศาลาการเปรียญของวัดก็ยังมีรูปแบบการตกแต่งที่สวยงามไม่แพ้ลวดลายของเจดีย์เลยอีกด้วย

ที่ตั้ง : ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

Wat Phra That Nong Bua or Wat Nong Bua is one of the famous temples of the city of Ubon. That tourists pay attention and come to travel a lot Because here is outstanding with its architecture Phra That Chedi Sri Maha Phot The original model is a replica of Bodh Gaya Pagoda in India.

Later built a new relics to cover the original relics The new relics are white in color. It is beautifully decorated with an elaborate golden pattern. The surface of the chedi is also designed with bas-reliefs telling us stories about the Buddha. Beliefs and beliefs about Naga, Garuda and Giants. In addition, the temple is full of trees that provide shade. In addition to the temple’s temple and the temple hall, it also has a beautiful decoration pattern, not lost to the pattern of the pagoda.

Location: Nai Mueang Subdistrict, Mueang District, Ubon Ratchathani Province