วัดพระธาตุอุปมุง

162

20180328d5785a5445836dca8f7ebb53840fcee7162446วัดพระธาตุอุปมุง เป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุอุปมุง แต่เดิมนั้นจะทำไปสร้างที่พระธาตุพนม อำเภอพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม

แต่การเดินทางในสมัยนั้นต้องเดินทางด้วยเท้าและต้องใช้เวลานานมากกว่าจะถึงที่หมายและเมื่อคณะเดินทางมาถึงป่าแห่งนี้ (จุดที่ตั้งวัดป่าพระธาตุอุปมุงปัจจุบัน) ก็ได้ข่าวว่าพระธาตุพนมได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้นำพระธาตุซ่อนในป่าแห่งนี้ ซึ่งเป็นที่รกมากและไม่มีชาวบ้านคนใดกล้าเข้าไปใกล้ แต่มีชาวบ้านละแวกนั้นได้เห็นแสงประหลาด หลายครั้ง ซึ่งทำให้ไม่มีคนอยากเข้าไปใกล้ประมาณ พ.ศ.2540 มีพระปฏิบัติธรรม คือหลวงปู่สิงห์ทอง ซึ่งได้ใช้ป่าแห่งนี้เป็นที่ปฏิบัติธรรม และท่านได้พบแสงดังกล่าว ท่านจึงได้ชักชวนชาวบ้านในละแวกนั้น สร้างสถูปเพื่อเป็นที่บรรจุพระธาตุ โดยการปั้นดินเป็นก้อนแล้วนำเอามาเผา (ดินจี่) แล้วใช้ยางไม้กับหินปูนเผาผสมให้เข้ากัน จากนั้นนำมาติดทับก้อนดินจี่ ก่อสร้างเป็นองค์พระธาตุขนาดใหญ่ เพื่อเป็นที่บรรจุพระธาตุ ลักษณะของพระธาตุองค์ใหญ่ที่ชาวบ้านสร้างขึ้นมีลักษณะคล้ายเตาเผาถ่านโบราณ

Comments

comments