วัดภูสูง ยโสธร

176

“วัดภูสูง” เป็นวัดที่ได้รับการกล่าวขานในเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก วัดแห่งนี้ เป็นวัดสาขาของวัดป่าวังน้ำทิพย์ ตั้งอยู่ในตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ด้วยสโลแกนว่า “ภูสูงแดนธรรมะ กราบพระใหญ่” “วัดภูสูง” นั้นได้ตั้งชื่อตามตำแหน่งที่ตั้งของวัด เนื่องจากว่าวัดตั้งอยู่บนภูเขา ที่คนในท้องถิ่นเรียกกันว่า ภูสูง นี่จึงเป็นที่มาของชื่อวัดนั่นเอง “วัดภูสูง” เป็นวัดสาขาของวัดป่าวังน้ำทิพย์ที่ทางวัดตั้งใจจะให้เป็น “พุทธอุทยาน” แหล่งจัดอบรมปฏิบัติธรรมที่สามารถรองรับผู้มาเยือนได้มากถึง 300 คน และยัง เป็นจุดชมวิวที่มีความสวยงามแห่งหนึ่ง จุดเด่นของวัดภูสูงก็คือ พระใหญ่ หรือ รูปปั้นพระพุทธรูปเนื้อสีขาวนวลองค์ใหญ่ ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ภายในวัด เป็นพระพุทธรูปที่สร้างได้อย่างวิจิตรบรรจง มีความสวยงามมากๆ โดยบริเวณตัวฐานของพระพุทธรูปได้ถูกตกแต่งด้วยภาพของพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ที่อยู่ บ้านท้องแซง ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120

“Wat Phu Sung” is a temple that has received a lot of praise for tourism. This temple is a branch temple of Wat Pa Wang Nam Thip. Located in Tambon Bung Kha. Loeng Nok Tha District, Yasothon Province with the slogan that “Phu Sung, Dharma Land, Pay respect to Phra Yai” “Wat Phu Sung” was named after the location of the temple. Because the temple is located on the mountain This is the source of the temple’s name. “Wat Phu Sung” is a branch temple of Wat Pa Wang Nam Thip that the temple intends to be a “Phutthana Park”, a source of meditation training that can support. Visitors can be up to 300 people and is also a beautiful viewpoint. The highlight of Wat Phu Sung is the Big Buddha or the big white-fleshed Buddha image. Which stood majestically within the temple It is an elaborate Buddha image. Very beautiful The base area of ​​the Buddha image has been decorated with the image of the Buddha’s history of the Lord Buddha.

Address: Baan Thong Sang, Bung Kha Subdistrict, Loeng Nok Tha District, Yasothon 35120

Comments

comments