วัดมกุฏคีรีวัน จังหวัด นครราชสีมา

239

เมื่อปลายพุทธศักราช 2531 ได้เริ่มดำเนินการก่อตั้งสำนักปฏิบัติธรรมมกุฎคีรีวันขึ้นโดยสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ กนฺตจาโร)ได้เป็นผู้นำบุกเบิกพื้นที่และสร้างสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ด้วยตนเอง และได้มอบหมายพระครูศรีธรรมานุศาสน์ (สมคิด ภูริสฺสโม) ปัจจุบันเป็นพระรัชมงคลวัฒน์ ประธานสงฆ์วัดชูจิตธรรมาราม วิทยาลัยสงฆ์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ดูแล นับเป็นพระสงฆ์รูปแรกที่ได้พำนัก ณ สำนักปฏิบัติธรรมมกุฏคีรีวัน

ต่อมาในวันที่ 27 กันยายน พุทธศักราช 2534 พระญาณดิลก(ปัญญา สทฺธายุตฺโต) ซึ่งได้รับอุปสมบทโดยสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ กนฺตจาโร)ณ วัดมกุฏกษัตริยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ได้ขอมาพำนักที่สำนักปฏิบัติธรรมมกุฏคีรีวันแห่งนี้ ซึ่งในขณะนั้นยังมีสภาพเป็นป่าและชุกชุมไปด้วยสัตว์นานาชนิด แต่ด้วยแรงศรัทธาของญาติโยมทำให้สำนักปฏิบัติธรรมมกุฏคีรีวันแห่งนี้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเป็นลำดับมีการก่อสร้างเสนาสนะ วิหาร ศาลาการเปรียญ ตลอดจนขยายไฟฟ้า ประปา และถนนลาดยาง จนทำให้สำนักปฏิบัติธรรมมกุฏคีรีวันกลายเป็นศาสนสถานที่สวยงาม ร่มรื่นไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับประพฤติปฏิบัติธรรม 

ลักษณะเด่นเจดีย์ลึกลับบนเขาใหญ่ตั้งอยู่บนยอดเขาเนินปัญจสิงขร อ.ปากช่อง โดดเด่นด้วยพระมหาเจดีย์สีขาวบริสุทธิ์ขนาดใหญ่ ประวัติวัดมกุฏคีรีวัน ตั้งอยู่ที่ ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วัดนี้ได้ก่อตั้งโดย สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามวรวิหารกรรมการมหาเถรสมาคมและอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ก่อตั้งสำนักปฏิบัติธรรม “มกุฏคีรีวัน” เมื่อปลายปี พุทธศักราช 2531

At the end of the year 1988, the establishment of the Mahakut Khiriwan Dhamma Practice Center was established by Somdej Phra Buddha Chinnawong (Prachuap Kantajaro) who pioneered the area and built this Dharma practice house by himself. And assigned Phra Kru Si Thammanusat (Somkid Phurismo), now present as Phra Rachamongkolwat President of Chuchit Thammaram Temple Wang Noi Buddhist College Phra Nakhon Si Ayutthaya Province is the caretaker and is the first monk to reside at the Makut Khiriwan Dharma Practice Office.

Later on September 27, B.E. Bangkok Asked to stay at the Makutakhiri Dharma Practice Office this Which at that time was still a forest and abounding with many kinds of animals. But with the faith of the kin, Makut Khiriwan Dharma Practice Office has been developed sequentially. The construction of the sermon Vihara, the sermon hall. As well as expanding electricity, water supply and paved roads until making the Makut Khiriwan Dharma Practice Office become a beautiful religious place. Shady with many kinds of plants Ideal for conduct and practice.

Distinctive Chedi A mystical pagoda on Khao Yai Located on the top of Panchasingkhon Hill, Pak Chong district, distinguished by large pure white Phra Maha Chedi History Makut Khiriwan temple is located at Pong Ta Long Subdistrict, Pak Chong District, Nakhon Ratchasima Province. Somdej Buddha Chinnawong Former Abbot of Wat Makut Kasatriyaram Worawihan Member of the Maha Thera Samakhom and Rector of Mahamakut Buddhist University Established the Dharma Practice Center “Makut Khiriwan” at the end of the year 2531

Comments

comments