วัดมหาพุทธาราม

560

พระอารามหลวงใจกลางจังหวัดศรีสะเกษ วัดมหาพุทธาราม หรือวัดพระโต เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองศรีสะเกษโดยแท้ เพราะสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อพระยาวิเศษภักดี (ชม) เจ้าเมืองศรีสะเกษคนที่สอง ย้ายเมืองจากบ้านโนนสามขามาอยู่ในพื้นที่ปัจจุบัน

พระพุทธรูปสำคัญที่ประดิษญานในวัดมหาพุทธารามคือหลวงพ่อโต ไม่มีหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่พอสันนิษฐานได้ว่าเป็นพระพุทธรูปซึ่งได้รับการค้นพบระหว่างก่อตั้งเมืองใหม่ แต่เดิมไม่ได้มีขนาดเท่าทุกวันนี้ มีการสร้างเสริมจากองค์จริงเข้าไปใหม่หลายครั้ง จนปัจจุบันหน้าตักกว่า 3.5 เมตร สูง 6.85 เมตร และพื้นที่ที่พบหลวงพ่อโตครั้งแรกก็ได้สร้างเป็นวัดมหาพุทธารามนี่เอง

ที่ตั้ง : ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

Phra Aram Luang in the heart of Sisaket Province Wat Mahaphuttharam or Wat Phra To is a true old temple, priceless in Sisaket. Because it was built since when Phraya Wiset Phakdi (Chom), the second ruler of Sisaket Moved the city from Ban Non Sam Kha to the present area

The important Buddha statue in the Mahaphuttharam Temple is Luang Pho To. There is no evidence as to when it was created. But it is assumed that the Buddha image was discovered during the establishment of the new city. Originally, it was not the size of today. There are many new additions from the real body. Until now, the lap of more than 3.5 meters, 6.85 meters high, and the area where Luang Pho To first met was built as Maha Phuttharam Temple

Location: Khukhan Rd., Mueang Tai Subdistrict, Mueang District, Sisaket Province