วัดศรีธาตุบ้านสิงห์ ยโสธร

247

วัดศรีธาตุบ้านสิงห์เดิมเป็นที่อยู่ของชาวละว้า เมื่อประมาณ พ.ศ. 1800 สมัยสุโขทัย ต่อมาเป็นเมืองร้างปกคลุมด้วยป่ารก จนกระทั่ง พระวอพระตา สำรวจที่เพื่อสร้างเมืองใหม่จากเมืองกาบแก้วบัวบาน พบพระธาตุใหญ่ร้าง พระพุทธรูปโบราณ และสิงห์หินแกะสลัก จึงได้เสี่ยงทายเพื่อสร้างเมือง ได้ผลเป็นที่ไม่เหมาะกับการสร้างเมืองจึงมอบให้เสนาพำนักอยู่แทน ส่วนตนก็แสวงหาที่สร้างเมืองแห่งใหม่ ตำบลสิงห์จึงถือกำเนิดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

วัดศรีธาตุบ้านสิงห์ เดิมเป็นวัดร้าง ชาวบ้านเรียกบริเวณนี้ว่า ดงผีสิงห์ ต่อมามีคณะของเจ้าคำสู เจ้าคำโส เจ้าคำขุย ฯลฯ พร้อมด้วยมหาเชียงสา ย้ายมาจากนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน (ปัจจุบันเป็นจังหวัดหนองบัวลำภู) ได้มาบูรณะวัดนี้ขึ้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2500 วัดศรีธาตุเป็นวัดเก่าแก่ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณ ก่อนสมัยสุโขทัย มีสถูปโบราณ สิงห์หินแกะสลัก อันมีประวัติพิศดารเล่าขานกันมา

ที่อยู่ บ้านสิงห์ ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

Wat Si That Ban Sing was originally the residence of the Lawa people around 1800 in the Sukhothai period, later it was a deserted city covered with overgrown forest until Phra Wa Phra Ta explored the place to build a new city from the town of Kaab Kaew Bua Ban. Found a large abandoned relics. Ancient buddha And a carved stone lion Therefore having a chance to build a city The result was not suitable for the city building, therefore gave Sena to stay instead. He also sought a place to build a new city. Singha district was born since then.

Wat Sri That Ban Sing It was originally a deserted temple. Villagers call this area Dong Phi Sing. Later, there is a group of Chao Khamsu, Chao Kham So, Chao Kham Khui, etc. along with Maha Chiang Sa. Moved from Nakhon Khuean Khan Kab Kaew Bua Ban (Currently Nong Bua Lam Phu Province) has restored this temple. Received the royal palace on February 8, 2500 Wat Si That is an old temple that enshrines an ancient Buddha Before the Sukhothai period, there was an ancient stupa, a stone carved lion. With an extraordinary history retold

Address Baan Sing, Sing Subdistrict, Mueang Yasothon District, Yasothon Province 35000

Comments

comments