วัดศาลาลอย จังหวัด นครราชสีมา

227

วัดศาลาลอย มีพระอุโบสถเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี และพระอุโบสถหลังใหม่ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2510 เป็นลักษณะศิลปะไทยประยุกต์ โดยสร้างเป็นรูปสำเภาโต้คลื่น ใช้วัสดุพื้นเมือง คือใช้กระเบื้องดินเผาด่านเกวียน วีรกรรม ณ ทุ่งสำริดของท้าวสุรนารี หรือที่ชาวไทยเรียกกันด้วยความคุ้นเคยว่าย่าโม ภรรยาปลัดเมืองนครราชสีมา ซึ่งนำชาวโคราชลุกขึ้นสู้รบกับกองทัพของเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ ที่เข้ายึดเมืองโคราชจนแตกพ่าย และสามารถกอบกู้เมืองโคราชได้สำเร็จ ยังเป็นเรื่องที่ผู้คนรำลึกถึงคุณงามความดี และกราบขอพรจากย่าโมอยู่เสมอ นอกจากนั้นยังมีวัดศาลาลอยสถานที่สำคัญซึ่งใช้เป็นสถานที่บรรจุอัฐิของย่าโม ตามตำนานแห่งการสร้างวัดศาลาลอยเล่าว่าในปี พ.ศ.2370 ภายหลังจากชนะศึกแล้ว ย่าโมและท่านพระยาปลัดสามีได้แวะพักทัพในการเดินทางเพื่อกลับเมืองโคราช ระหว่างนั้นท่านได้สั่งทำแพเสี่ยงทายเป็นรูปศาลา และให้ลอยน้ำไปตามลำตะคอง โดยตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าแพลอยไปหยุดลงตรงที่ใดจะสร้างวัดขึ้นไว้เป็นอนุสรณ์ ซึ่งแพนั้นก็ได้ลอยมาติดตรงริมฝั่งลำตะคองอันเป็นที่ตั้งของวัดศาลาลอยแห่งนี้ ต่อมาภายหลังเมื่อย่าโมได้ถึงแก่อสัญกรรมลงเมื่ออายุ 81 ปี ในปี พ.ศ.2396 พระยาปลัดสามีของท่านได้ให้ก่อเจดีย์บรรจุอัฐิของย่าโมไว้ที่วัดศาลาลอย วัดแห่งนี้จึงเป็นที่เคารพสักการะของชาวโคราชสืบมาจนถึงปัจจุบัน

Wat Sala Loi has a 100-year old Buddhist temple and a new temple built in 1967 as a characteristic of applied Thai art. By creating a picture of a surf junk Using native materials Is using clay tiles at Thao Suranaree’s Bronze Fields. Or what the Thai people call each other with familiarity as Ya Mo Permanent Secretary of Nakhon Ratchasima Which led the Korat people to stand up to fight with the army of Chao Anouvong of Vientiane Who took the city of Korat until it was broken And was able to successfully salvage the city of Korat It is also a story that people remember the virtue. And always praying from Ya Mo In addition, there is also a temple, Sala Loi, an important place that is used as a place to contain the ashes of Ya Mo. According to the legend of Wat Sala Loi building, it was said that in the year 2370 after winning the battle. Ya Mo and Than Phraya, Permanent Husband, stopped by the army on their journey to return to Korat. During that time, he ordered a raft to make a pavilion-shaped raft. And to float along the Lam Ta Khong By praying that if the floating raft stops at any place, the temple will be built as a memorial Which the raft was then floated on the banks of Lam Takhong, which is the location of this Wat Sala Loi Later, after Ya Mo passed away at the age of 81 in the year 1853, Phraya Permanent Secretary of his husband made a chedi containing Ya Mo’s ashes at Wat Sala Loi This temple is therefore worshiped by the Korat people dating to the present day.

Comments

comments