วัดหมื่นไวย จังหวัด นครราชสีมา

313

วัดหมื่นไวยสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา บางส่วนผุพังไปตามกาลเวลา ภายในมีพระประธานปางป่าเลไลย์ปูน ปั้นลงรักปิดทอง ส่วนอิฐที่ใช้ก่อสร้างฐานที่เป็นฐานโค้งสำเภาเรือ และผนังโบสถ์ เป็นอิฐก้อนใหญ่ แบบเดียวกับอิฐที่ใช้ก่อสร้างกำแพงเมืองเก่าโคราชตำบลหมื่นไวย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย วัดหมื่นไวย ทางเข้าวัดเหมือนจะธรรมดามีความเจริญตามยุคสมัยเหมือนกับวัดทั่วไปในปัจจุบัน แต่มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่คือ โบสถ์เก่ากลางน้ำ อายุ 300 ปี สร้างตั้งแต่สมัยอยุธยา บางส่วนผุพังไปตามกาลเวลา ภายในมีพระประธานปางป่าเลไลย์ปูน ปั้นลงรักปิดทอง ส่วนอิฐที่ใช้ก่อสร้างฐานที่เป็นฐานโค้งสำเภาเรือ และผนังโบสถ์ เป็นอิฐก้อนใหญ่ แบบเดียวกับอิฐที่ใช้ก่อสร้างกำแพงเมืองเก่าโคราช

Wat Muen Wai built in the Ayutthaya period. Some of them have decayed over time. Inside there is a Buddha statue, Pang Pa Lay Lai Pune. Gilded lacquer The bricks used for the construction of the bases, the arch of the barque, and the walls of the church are large bricks. In the same way as the bricks used for the construction of the old city walls of Korat, Muen Wai Subdistrict There are many interesting tourist attractions, Wat Muen Wai, the entrance of the temple seems to be normal and has prospered in the era like the current temple But there is an interesting thing: An old church on the water, 300 years old, built since the Ayutthaya period. Some of them have decayed over time. Inside there is a Buddha statue, Pang Pa Lay Lai Pune. Gilded lacquer The bricks used for the construction of the bases, the arch of the barque, and the walls of the church are large bricks. Same as the bricks used to construct the old city walls of Korat

Comments

comments