วัดเวียงล้อม เลย

305

ภายในวัดประกอบด้วย พระอุโบสถ พระธาตุนาด้วงมงคลสิริ หอฆ้อง หอระฆัง เจดีย์สำหรับเก็บอัฐิ (สร้างไว้เพื่อหลวงตาอ้วนมรณภาพ) หอกลอง เจดีย์เก็บอัฐิธาตุพระอาจารย์สมยา ปพัดสโร เจ้าอาวาสคนเก่า ศาลารมสำหรับจัดกิจกรรมและงานรัฐพิธีต่างๆ ศาลาคลายทุกข์ 1 ศาลาคลายทุกข์ 2 เมรุ ศาลาปฏิบัติธรรม ซึ่งทุกอย่างภายในวัดจะเป็นสีทองทั้งหมด

ประวัติ
ตามคำบอกเล่าของผู้ก่อตั้งอำเภอนาด้วงตัวจริง คุณตาประดิษฐ์ จูมจะนะ อายุ 69 ปี ได้รับฟังจากคนแก่เล่าเหมือนกันว่า แต่ก่อนวัดบ้านนาด้วงตั้งอยู่สาธารณสุข อ.นาด้วงในปัจจุบัน ตอนนั้นวัดนี้มีเจ้าอาวาสคือพ่อใหญ่ศิลา จันทะเสน เป็นพระอยู่วัดนี้ ต่อมาวัดนี้ก็เป็นโรงเรียนไปด้วย และได้ย้ายโรงเรียนจากวัดไปอยู่โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงในปัจจุบัน พอวัดแห่งนี้ร้าง คุณตาคำตันและคุณตาโสม ขันทะสิทธิ์ (พ่อตาบัว) ได้พาชาวบ้านไปถางป่าในเกาะวัดเวียงล้อมปัจจุบัน ซึ่งสมัยนั้นคุณตาคำตันเล่าว่า ตรงนี้เป็นเกาะเป็นค่ายทหารเก่า (ตามคำบอกเล่าของคนแก่อีกที) เกาะมีประตูทางออกทางเดียว มีคูน้ำล้อมรอบ เวลามีข้าศึกมาชาวบ้านต้องเข้าไปอยู่ในค่าย คูน้ำล้อมรอบที่เห็นเอาไว้ให้ศัตรูหลงพลางโดยการนำใบไม้ไปปิดพลางแล้วเอาดินโรยหน้าไว้ พอศัตรูเห็นว่าเป็นพื้นดินเดียวกันก็จะไปเหยียบแล้วก็จะตกไปในคูน้ำแห่งนี้ หลังจากตั้งวัดเสร็จจึงตั้งชื่อว่า วัดเวียง

Inside the temple consists of Phra Ubosot, Phra That Na Duang Mongkhon Siri, a gong tower, a bell tower, a chedi for storing ashes. (built for Luang Ta Uan’s death), drum tower, chedi to store the relics of Phra Achan Somaya Papatsaro, the old abbot The pavilion for organizing various government events and ceremonies Suffering pavilion 1 pavilion to relieve suffering 2 crematorium pavilion for dharma practice which everything inside the temple is all golden

record
According to the true story of the founder of Na Duang District Khun Ta Pradit Joomchana, 69 years old, has heard from an old man saying the same thing. Before, Ban Na Duang Temple was located in public health. At present, Na Duang At that time, this temple had the abbot, Father Yai Sila Chanthasen, who was a monk in this temple. Later, this temple was also a school. and has moved the school from the temple to the present Ban Na Duang Community School When this temple is abandoned Khun Ta Kham Tan and Ta Som Khanthasit (Father Ta Bua) took the villagers to clear the forest on the island of Wat Wiang Lom today. At that time, Khun Ta Khamtan said that This is an old military barracks island. (According to old people again) The island has only one exit door. surrounded by a moat When the enemy came, the villagers had to enter the camp. The visible surrounding moat can be seen to distract enemies by covering them with leaves for a while and sprinkling them with soil. When the enemy saw that it was the same ground, they would step on it and fall into this ditch. After the temple was completed, it was named Wat Wiang.