วัดโพธิ์ชัยศรี ศรีสะเกษ

109

วัดโพธิ์ชัยศรี อ. ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ อีกวัดหนึ่งที่น่าแวะ เข้าไปกราบนมัสการสักการะองค์ปู่พญานาค ณ ศาลากลางน้ำ ขึ้น วิหารเจดีย์ ชมวิวทิวทัศน์ เมืองยางชุมน้อย เข้าขอพรต่อเจ้าปู่ขุนทอง ผู้้เปี้ยมล้นด้วยความเมตตา

Wat Pho Chai Si, Yang Chum Noi District, Sisaket Province is another temple worth visiting. Go to pay respects and pay respect to Grandfather Naga at the water pavilion, go up to the Viharn Chedi and see the scenery. Muang Yang Chum Noi Blessings to Chao Pu Khunthong overflowing with kindness

Comments

comments