วัดโยธานิมิต

111

วัดโยธานิมิต เป็นวัดเก่าแก่ประจำเมืองจันทบุรี สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3

จากศิลาจารึกวัดโยธานิมิต กล่าวถึงประวัติ การสร้างวัดว่า พ.ศ.2377 เจ้าพระยาคลังว่าที่พระสมุหกลาโหม (สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์) ให้สร้างป้อมขึ้นที่ปากน้ำแหลมสิงห์ฝั่งตะวันออก 1 ป้อม ส่วนป้อมเก่าให้ซ่อมแซม รวมถึงสร้างป้อมปราการบริเวณเนินวง (ค่ายเนินวง หรือ เมืองจันทบุรีเก่า ) แล้วเสร็จใน พ.ศ. 2388 จากนั้นจึงชักชวนนายทัพนายกองและเจ้าเมืองต่าง ๆ ร่วมกันสร้างวัดใช้เวลา 4 เดือน ถวายนามว่าวัดโยธานิมิต มีการระบุรายนามผู้สร้างและรายการก่อสร้าง ตอนท้ายอธิษฐานให้ได้พบพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ และถึงแก่นิพพานในที่สุด

Comments

comments