วิสาขปุณณมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู ชมทะเลธุงกว่า 1,600 ต้น

362

ที่บริเวณพระธาตุยาคู เมืองฟ้าแดดสงยาง ต.หนองแปน อ.กมลาไสย นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานวิสาขปุณณมี ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู ประจำปี 2562 โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผวจ.กาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัด จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.กาฬสินธุ์ ส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมงานจำนวนมาก

562000004922004 ก่อนพิธีเปิดงานและประกอบพิธีบวงสรวงพระธาตุยาคู นายไกรสร เดินนำขบวนแห่จากทุกภาคส่วน แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองโบราณ ตัดเย็บด้วยผ้าไหมแพรวา และผ้าพื้นเมือง เน้นโทนสีเหลือง เคลื่อนขบวนออกจากวัดโพธิ์ชัยเสมาราม เข้ามาภายในบริเวณโบราณสถานพระธาตุยาคู โดยมีนางรำจากหมู่บ้านต่างๆจาก 18 อำเภอใน จ.กาฬสินธุ์ กว่า 1,000 คน ที่สวมเสื้อสีเหลือง ห่มสไบแพรวา ผ้านุ่งตีนแดง ทัดดอกไม้สีเหลืองอย่างพร้อมเพรียง จัดแถวล้อมรอบและโปรยดอกไม้สีเหลืองต้อนรับขบวนแห่ และรำบูชาพระธาตุยาคู ท่ามกลางทะเลธุงจำนวน 1,603 ต้น ซึ่งผ่านการประดิดประดอยหลากสีสัน หลายรูปแบบ ที่โบกสะบัดปลิวไสวอย่างสวยงามตระการตา นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า งานวิสาขปุณณมี ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู เป็นงานประเพณีที่ อ.กมลาไสย จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือน 6 ซึ่งทางจังหวัดตระหนักในความสำคัญของงานบุญประเพณีและการส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงมีนโยบายที่จะยกระดับเป็นงานประจำปี โดยร่วมกับทุกภาคจัดงานวิสาขปุณณมีขึ้น เพื่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

โดยเฉพาะสถานที่จัดงานเป็นแหล่งอารยธรรมด้านโบราณคดี ยุคทวารวดี ที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งในภูมิเอเชีย มีอายุเก่าแก่ยาวนานถึง 1,200 ปี562000004922005

“เป็นความภาคภูมิใจของชาวกาฬสินธุ์ และสมควรได้รับการเชิดชูเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่า ถือเป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้มากขึ้น”นายไกรกร กล่าว

สำหรับงานวิสาขปุณณมี ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู ได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 16-22 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมในงาน มีการจัดนิทรรศการเฮือนอีสานของอำเภอต่างๆ ทั้ง 18 อำเภอ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าพื้นเมือง การแสดงแสง สี เสียง รอยทวาอารยะ วิสาขปุณณมี โดยนักแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์และประชาชน เพื่อร่วมสักการะ และบูชาพระธาตุยาคู พุทธสถานที่สำคัญที่มีมาแต่โบราณของเมืองฟ้าแดดสงยาง

โดยเฉพาะวันนี้(18 พ.ค.)ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาจะมีพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีสรงน้ำพระธาตุยาคู โดยน้ำสรงพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานน้ำสรงพระธาตุให้ กับ จ.กาฬสินธุ์ เป็นปีที่ 2 อีกด้วย

ข้อมูลจาก https://mgronline.com/local/detail/9620000047603