วิหารพุทธชยันตี มูลนิธิสว่างคีรีธรรม เลย

335

วิหารพุทธชยันตี เทวสถานแปดเซียนและตำหนักพระแม่กวนอิมอวโลกิเตศวรวิหารพุทธชยันตี เทวสถาน “ฮุ่งเยี่ยงไท้” มูลนิธิสว่างคีรีธรรมจังหวัดเลย วิหารพุทธชยันตี เทวสถานแปดเซียนและตำหนักพระแม่กวนอิมอวโลกิเตศวรตั้งอยู่บริเวณภายในมูลนิธิสว่างคีรีธรรมจังหวัดเลย ถนนเลย-ด่านซ้าย (ถนนหมายเลข21) ห่างจากแขวงทางหลวงเลย (กม.0) ประมาณ 1 กิโลเมตร

เริ่มก่อสร้างเมื่อพุทธศักราช 2550 ประกอบด้วยมหาวิหารพุทธชยันตี เทวสถานแปดเซียน และตำหนักพระแม่กวนอิมอวโลกิเตศวรและได้สร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเจรวมถึงบ้านพัก พื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดกว่า 6,000 ตารางเมตรบนเนื้อที่ 11 ไร่ และด้วยความเมตตาพระเดชพระคุณเจ้าพระธรรมาจารย์ ดร.เสกกวงเชงแห่งตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4 และมูลนิธิสว่างกวนอิมธรรมสถาน ได้มอบพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมหยกขาวอันล้ำค่า สูง 3.04 เมตร น้ำหนัก 2,680 กิโลกรัม ให้มูลนิธิสว่างคีรีธรรม