วิหารพุทธชยันตี เลย

106

วิหารพุทธชยันตี เทวสถานแปดเซียนและตำหนักพระแม่กวนอิมอวโลกิเตศวรวิหารพุทธชยันตี เทวสถาน “ฮุ่งเยี่ยงไท้” มูลนิธิสว่างคีรีธรรมจังหวัดเลย วิหารพุทธชยันตี เทวสถานแปดเซียนและตำหนักพระแม่กวนอิมอวโลกิเตศวรตั้งอยู่บริเวณภายในมูลนิธิสว่างคีรีธรรมจังหวัดเลย ถนนเลย-ด่านซ้าย (ถนนหมายเลข21) ห่างจากแขวงทางหลวงเลย (กม.0) ประมาณ 1 กิโลเมตร

เริ่มก่อสร้างเมื่อพุทธศักราช 2550 ประกอบด้วยมหาวิหารพุทธชยันตี เทวสถานแปดเซียน และตำหนักพระแม่กวนอิมอวโลกิเตศวรและได้สร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเจรวมถึงบ้านพัก พื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดกว่า 6,000 ตารางเมตรบนเนื้อที่ 11 ไร่ และด้วยความเมตตาพระเดชพระคุณเจ้าพระธรรมาจารย์ ดร.เสกกวงเชงแห่งตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4 และมูลนิธิสว่างกวนอิมธรรมสถาน ได้มอบพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมหยกขาวอันล้ำค่า สูง 3.04 เมตร น้ำหนัก 2,680 กิโลกรัม ให้มูลนิธิสว่างคีรีธรรม

Vihara Buddha Jayanti Temple of Eight Immortals and Kuan Im Avalokitesvara Viharn Buddha Jayanti Temple “Hung Yang Tai” Sawang Khiri Tham Foundation, Loei Province Vihara Buddha Jayanti The Eight Immortal Shrine and Kuan Im Avalokitesvara Palace are located within the Sawang Khiri Tham Foundation, Loei Province. Loei-Dan Sai Road (Road No. 21) about 1 kilometer away from Highway District (Km. 0)

Construction began in 2007, consisting of Maha Buddha Jayanti. Temple of the Eight Saints And the palace of Kuan Im Avalokitesvara and have built a multipurpose building, including a house. The total construction area is more than 6,000 square meters on an area of ​​11 rai and with the mercy of His Highness Phra Thammacharn. Dr. Sek Kuang Cheng of Phra Mae Kuan Im Palace, Chokchai 4 and Sawang Kuan Im Thammasat Foundation has given the precious white jade Guan Yin Bodhisattva, height 3.04 meters, weight 2,680 kilograms, to Sawang Khiri Tham Foundation

Comments

comments