“วีระศักดิ์” ชูวัฒนธรรมสวยงามพื้นถิ่นอีสาน กระตุ้นคนมาท่องเที่ยว

273

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนครพนมติดตามความคืบหน้าการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขง โดยมีนายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ภาคอีสานเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม คนส่วนมากยังไม่รู้จัก ดังนั้นการสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวจำเป็นต้องนำเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในความสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นความสวยงามทางวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การเคารพต่อสิทธิชุมชน สิทธิทางสังคมบนความหลากหลายทางธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้จะกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวอยากมาสัมผัส

การส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่นี้จึงไม่ใช่การสื่อสารออกไปเพียงเป็นสถานที่ที่มีวิวแปลก มีวิวใหม่ มีวิวที่สวยงามเท่านั้น แต่จะต้องสร้างให้การท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนและเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและชาวบ้านมากที่สุด นั่นคือ การสร้างให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วไม่ใช่เห็นแค่วิว แต่ต้องเห็นทั้งคนและคุณค่าของสิ่งที่หล่อหลอมคนอีสานด้วย

Mr. Weerasak Kowsurat, Minister of Tourism and Sports With the trip to Nakhon Phanom Province, follow the progress of tourism promotion and the development of tourism along the Mekong River. Somchai Witmatorr, Governor of Nakhon Phanom province. Lead the head of relevant government agencies. And people in the area to welcome and briefing.

Mr. Weerasak Kowsurat, Minister of Tourism and Sports, said that the region is a multicultural area. Most people do not know. Therefore, the attraction of tourists need to bring the story hidden in the beautiful. Be it cultural beauty that expresses trust in each other. Respect for community rights Social rights on natural diversity These will encourage tourists to touch.

Tourism promotion in this area is not just communication, it’s just a place where there is a new view, a new view, a beautiful view. But it must be made that tourism is a sustainable and beneficial way for the community and the people, most notably, to create a tourist arrivals, not just a view. I have to see both the people and the value of what the people of Isaan.