ศิษยานุศิษย์ทั่วสารทิศ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพมงคลวัชราจารย์

181

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธานประกอบพิธี พระราชทานเพลิงศพ  พระเทพมงคลวัชราจารย์ (เหลือง ฉันทาคโม ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าอาวาสวัดกระดึงทอง ณ เมรุชั่วคราว วัดกระดึงทอง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมี สมเด็จพระธีรญาณมุนี  กรรมการมหาเถรสมาคม วัดเทพสิรินทราวาส  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  มี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สมเด็จพระพุทธพจน วชิรมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม วัดเครือวัลย์ นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลยุติธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ทหาร ตำรวจ  เหล่ากาชาดจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตอดทั้งพระเถรานุเถระ ศิษยานุศิษย์ทั่วทุกสารทิศ ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานในการออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ อย่างเนืองแน่น