ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง นครราชสีมา

139

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง เป็นโครงการที่ กฟผ. มุ่งทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่าง ๆ ทั้งจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และพลังงานหมุนเวียน รวมถึงนวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าที่ทันสมัยด้วยระบบ Wind Hydrogen Hybrid

ภายในศูนย์ฯ แบ่งเป็น 7 โซน ประกอบด้วย โซน 1 : ลานผู้กล้า จุดลงทะเบียนรับ RFID ของเหล่าผู้กล้า เพื่อเตรียมพร้อมผจญภัยในดินแดนพลังงาน และชมการแสดงจาก H-bot โซน 2 : ภารกิจพิชิตดินแดนพลังงาน ชมภาพยนตร์ 7 มิติ และพบกับ “น้องแทน” ตัวแทนเด็กจากชุมชน ลำตะคอง ที่จะพาเหล่าผู้กล้าไปผจญภัยในดินแดนพลังงาน และตามหาพลังงานแห่งอนาคต โซน 3 : ดินแดนพลังงาน น้องสายชล น้องวายุ และน้องตะวัน ชวนผจญภัยในดินแดนพลังงานน้ำ (Water Frontier) พลังงานลม (Wind Frontier) และพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Frontier) พร้อมชมทิวทัศน์แสนงดงามของพื้นที่ลำตะคองที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าบนหอคอยดินแดนแห่งพลังงาน (The Tower of Energy) โซน 4 : ดินแดนพลังงานแห่งอนาคต ร่วมผจญภัยค้นหาพลังงานใหม่แห่งอนาคต กับนวัตกรรมพลังงานสุดล้ำอย่าง “Wind Hydrogen Hybrid” เมื่อพลังงานลมและไฮโดรเจนผนึกกำลังร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า โซน 5 : ภารกิจผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย อุโมงค์กาลเวลา…พาเหล่าผู้กล้าร่วมผจญภัยกับภารกิจสุดท้าทายของ กฟผ. ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย โซน 6 : ฐานบัญชาการสมดุลพลังงาน ฐานบัญชาการที่เหล่าผู้กล้าจะได้ร่วมภารกิจ “สร้างสมดุลพลังงานไฟฟ้า” โดยสวมบทบาทเป็นผู้ควบคุมและปรับสัดส่วนเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าได้ด้วยตนเอง โซน 7 : ม่วนซื่นลำตะคอง เพลิดเพลินไปในดินแดนแห่งรอยยิ้มและความสุข ที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและความมีชีวิตชีวาของชุมชนลำตะคอง

EGAT Lam Ta Khong Learning Center is a project that EGAT aims to create as a learning center on electric power. Generation of electricity from various types of energy, including fossil fuels and renewable energy Including innovative power generation with modern wind Hydrogen Hybrid system

The center is divided into 7 zones, consisting of Zone 1: the brave’s courtyard, the registration point to receive the RFID of the brave. to prepare for an adventure in the land of energy And watch the show from H-bot Zone 2: Mission to Conquer the Land of Energy Watch a 7D movie and meet “Nong Tan”, a representative of children from the Lam Ta Khong community who will take the brave on an adventure in the land of energy. And looking for the energy of the future, Zone 3: Energy Land, Nong Saichon, Nong Wayu and Nong Tawan invite you to explore the land of Water Frontier, Wind Frontier and Solar Frontier with beautiful views. of the Lam Ta Khong area that is invisible to the naked eye on the Tower of Energy Zone 4: Land of the Future Energy Join the adventure to find new energy of the future. With the most innovative energy innovation like “Wind Hydrogen Hybrid” when wind energy and hydrogen join forces to create electrical energy security Zone 5: Mission to generate electricity for the happiness of Thai people Time Tunnel…Take the brave to join EGAT’s challenging mission in generating electricity for the happiness of Thai people Zone 6 : Energy Balance Command Base The headquarters where the brave can join the mission. “Balance of electric power” by taking the role of a controller and adjusting the proportion of fuel to produce electricity by yourself Zone 7 : Muan Suen Lam Ta Khong Enjoy the land of smiles and happiness. that are rich in natural resources and the vitality of the Lam Ta Khong community

Comments

comments