สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดยโสธรขยายวงกว้าง กระทบพื้นที่การเกษตร 4,325 ครัวเรือน

109

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดยโสธร ขณะนี้ได้ขยายวงกว้างไปแล้วจำนวน 9 อำเภอ ของจังหวัดยโสธร ประกอบด้วย อำเภอเมืองยโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย อำเภอเลิงนกทา อำเภอไทยเจริญ อำเภอป่าติ้ว และอำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

โดยมวลน้ำได้ล้นตลิ่งแม่น้ำชี ลำน้ำยังและลำน้ำเซบาย ไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของประชาชนแล้วรวมแล้วใน 7 อำเภอ มี 23 ตำบล 92 หมู่บ้าน เกษตรกร 4,325 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมจำนวน 37,322.25 ไร่ คาดว่าจะได้รับความเสียหายจำนวน 29,962.25 ไร่ วงเงินการช่วยเหลือ 40,352,455 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า สำหรับสถานการณ์น้ำในขณะนี้ยังมีมวลน้ำไหลมาจากอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดกาฬสินธ์ ทำให้น้ำสระสมและเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรของประชาชนเพิ่มมากขึ้นที่จะสร้างความเสียหายและได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในครั้งนี้

ทางจังหวัดยโสธรได้เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และศูนย์พักพิงชั่วคราว พร้อมจัดหาอาหาร ยารักษาโรค และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

นอกจากนี้ ทางจังหวัดยโสธรยังได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้