สมาคมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดอีสาน จัดประชุมแกนนำระดับอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

245

ณ ห้องประชุมสวัสดิ์ สัมพาหะ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย นายสมปอง จันทพันธ์ ที่ปรึกษาสมาคมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง, อดีตรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย, นางอ้อมบุญ ทิพย์สุนา นายกสมาคมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน ( เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี) ร่วมเป็นประธานในการประชุมชี้แจงโครงการให้แก่แกนนำระดับอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนากลไกอาสาสมัครสื่อปลอดภัยป้องกันผู้สูงวัยให้รู้เท่าทันสื่อออนไลน์

นางอ้อมบุญ ทิพย์สุนา นายกสมาคมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความรู้ พร้อมเผยแพร่สู่กลุ่มผู้สูงอายุที่ประสบภาวะยากลำบาก ที่ง่ายต่อการถูกหลอก ถูกล่อลวง ให้รับมือและรู้เท่าทันกับการสื่อสารออนไลน์ เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะการสื่อสารแก่อาสาสมัคร ให้สามารถเข้าถึงสภาพปัญหา ความต้องการ และมีข้อมูล ปัจจัยเสี่ยงของผู้สูงอายุประกอบการจัดทำแผนงานป้องกันและการรู้เท่าทันภัยทางสื่อออนไลน์

โดยในที่ประชุมได้มีมติ จัดประชุมในระดับจังหวัด ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย (หลังเก่า) ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นี้ และจะได้ทำอบรมอาสาสมัครระดับอำเภอและตำบลร่วมกันอีกครั้งในวันที่ 24 -26 พ.ย.2562 ที่ อ.สังคม จ.หนองคาย

Comments

comments