สร้างต่อ ตึกสูงที่สุดใน สปป.ลาว

167

กระทรวงป้องกันประเทศได้เซ็นบทบันทึกกับบริษัทฉงชิ่ง ฟางเต๋อ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากนครฉงชิ่ง มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้บริษัทฉงชิ่ง ฟางเต๋อ เดินหน้าก่อสร้างโครงการลาดซะวง พลาซาต่อให้เสร็จสมบูรณ์ หลังได้หยุดชะงักโครงการมาเป็นเวลา 5 ปี

พ.อ.สีพอนไซ ทองคำเหวิน หัวหน้ากรมเศรษฐกิจ กระทรวงป้องกันประเทศ ได้รายงานถึงความเป็นมาของโครงการนี้ว่า กรมเศรษฐกิจ ในฐานะตัวแทนกระทรวงป้องกันประเทศ ได้เซ็นสัญญาร่วมลงทุนกับบริษัทฉงชิ่ง ฟางเต๋อ ในสัดส่วน 25 : 75 เพื่อดำเนินโครงการนี้มาตั้งแต่เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556

โดยบริษัทฉงชิ่ง ฟางเต๋อ ได้รื้อโรงแรมลาดซะวงเดิมและเรือนพักค่ายป่าแปก ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไกสอน พมวิหาน บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 5 ทิ้งทั้งหมด และสร้างโรงแรมลาดซะวงแห่งใหม่ เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว สูง 33 ชั้น ถือเป็นอาคารที่สูงที่สุดในนครหลวงเวียงจันทน์ นอกจากนี้ ด้านล่างยังจะสร้างเป็นศูนย์การค้า อาคารพาณิชย์ ศูนย์อาหาร แหล่งบันเทิง ศูนย์กีฬา และศูนย์สุขภาพ ใช้เงินลงทุนมากกว่า 99 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

แต่หลังจากเริ่มโครงการไปได้ประมาณ 3 ปี สามารถสร้างโครงสร้างหลักของตัวอาคารแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการตกแต่งภายนอก บริษัทฉงชิ่ง ฟางเต๋อ เกิดประสบปัญหาทางการเงิน ทำให้ขาดสภาพคล่อง การก่อสร้างทุกอย่างจึงต้องหยุดชะงักมาตั้งแต่ปี 2559

โมเดลลาดซะวง พลาซา ที่แสดงไว้ในพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557
โมเดลลาดซะวง พลาซา ที่แสดงไว้ในพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557

กระทรวงป้องกันประเทศ ได้แต่งตั้งคณะเฉพาะกิจแก้ไขและผลักดันโครงการลาดซะวง พลาซา เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือผู้ลงทุนให้เดินหน้าสร้างโครงการนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ โดยล่าสุด จากการหารือร่วมกันระหว่างคณะเฉพาะกิจ กับฟานเยี่ยน ประธานบริษัทฉงชิ่ง ฟางเต๋อ ทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องกันว่าให้ยกเลิกสัญญาสัมปทานเดิมที่เคยเซ็นกันไว้ทั้ง 6 ฉบับ เปลี่ยนรูปแบบจากการร่วมทุน เป็นให้บริษัทฉงชิ่ง ฟางเต๋อ มาเช่าที่ดินจากกระทรวงป้องกันประเทศ และเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการนี้แต่เพียงผู้เดียว ภายใต้รูปแบบการลงทุนใหม่ บริษัทฉงชิ่ง ฟางเต๋อ จะเดินหน้าพัฒนาโครงการต่อให้เสร็จสมบูรณ์ โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ

ระยะแรก ภายในเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ได้ลงนามในบทบันทึก บริษัทฉงชิ่ง ฟางเต๋อจะสร้างเนื้องานส่วนที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ เนื้องานเหล่านี้ประกอบด้วย การตกแต่งภายนอกของตัวอาคารโรงแรมลาดซะวง พลาซา ปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยด้านล่าง สร้างที่จอดรถ ปรับแต่งภูมิทัศน์ สร้างศูนย์การค้าและร้านค้าปลอดภาษีให้แล้วเสร็จ เพื่อให้เปิดให้บริการได้ภายในปี 2565

ระยะที่ 2 บริษัทฉงชิ่ง ฟางเต๋อ จะก่อสร้างเนื้องานส่วนที่เหลือทั้งหมด เพื่อให้ทั้งโครงการลาดซะวง พลาซา เสร็จสมบูรณ์ สามารถเปิดให้บริการได้ครบทุกส่วนในปี 2566

Comments

comments