สหกรณ์จังหวัดหนองคาย พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของสหกรณ์ภาคการเกษตร

171

ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายณรงค์ คงมั่น

สหกรณ์จังหวัดหนองคายเป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์หลักระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อนุมัติแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานบูรณาการพัฒนาเกษตรโครงการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ กิจกรรมหลัก เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร 1 อำเภอ 1 สหกรณ์การเกษตร

Comments

comments