สหกรณ์หนองคาย จัดงาน 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน

154

ที่ห้องประชุมโรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดงาน “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562” นายพยอม สวัสดี สหกรณ์จังหวัดหนองคาย กล่าวว่า การจัดงาน “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562” ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน

6d3685b2259420a9008f9e6d095a2196b55a371d372fd125039fc7f1b90dd34dโดยทรงรับสั่งกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายเสงี่ยม มาหมื่นไวย) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534 ให้มีการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยมีพระราชดำรัสเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2537 ณ ศาลาดุสิดาลัย ความว่า “ถ้าเราให้ความรู้ต่างๆ ตั้งแต่ยังเยาว์จัดเป็นระบบก็จะทำให้โตขึ้น มีความเคยชินต่อระบบไป ทั้งในช่วงแรกยังไม่ทำโครงการมาเป็นระบบ แต่ว่าจากที่เห็นแนวที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงทำเช่นเรื่องการสหกรณ์ที่มีแนวว่าถ้าทำงานอยู่คนเดียว ฝ่ายเดียว ก็จะไม่สามารถที่จะมีทุน มีแรงงาน มีความสามารถ ความรู้ ความคิดที่จะทำงานใหญ่ได้ ก็มีการรวมกลุ่มกันก็จะเป็นของดี …”
1c984dd2bf82d0203f3c7ec37adbb8bec64c582653c926c5c55e47a0c49951b4
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนในจังหวัดหนองคาย จึงได้จัดให้มีวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562 ขึ้น ด้วยการจัดกิจกรรมการเขียนเรียงความเรื่อง “สหกรณ์ในอุดมคติของฉัน” กิจกรรมการวาดภาพเรื่อง “สหกรณ์ในอุดมคติของฉัน” กิจกรรม ตอบปัญหาเรื่องการสหกรณ์ กิจกรรมการแสดงบนเวที กิจกรรมการประกวดร้องเพลง และกิจกรรมสื่อการเรียนการสอนสหกรณ์ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ อ.เฝ้าไร่ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 11 โรงเรียน นักเรียนกว่า 140 คน

ข้อมูลจาก https://siamrath.co.th/n/83540

Comments

comments