สาวใหญ่บึงกาฬพบมุกเมโลในหอยเชอรี่จากอ่างเก็บน้ำ

82

ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบึงโขงหลง จ.บึงกาฬ พบก้อนเหมือนไข่มุกสีส้ม อยู่ในหอยเชอรี่จึงรีบเดินทางไปพิสูจน์ที่บ้านเลขที่ 556 หมู่11 บ้านโนนสว่างเหนือ ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ พบกับเจ้าของบ้าน 2 สามีภรรยาและลูกชาย ทราบชื่อ นายพูนศักดิ์ บุญงาม อายุ 39 ปี และนาง ทองสุข บุญงาม อายุ 38 ปี และนาย พูนสวัสดิ์ บุญงาม อายุ 20 ปี บุตรชาย

โดย นางทองสุข เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่า หลายเดือนก่อน ตนเองได้สั่งซื้อหอยเชอรี่สดจากญาติในราคา 100 บาท ซึ่งหอยเชอรี่นี้ก็เก็บมาจากอ่างเก็บน้ำบึงโขงหลง อยู่ในแหล่งน้ำตรงข้ามกับเกาะดอนแก้วดอนโพธิ์ ที่นักท่องเที่ยวมักเดินทางมากราบไหว้ของพรจากปู่อือลือบนเกาะแห่งนี้ ตนเองก็ได้นำหอยเชอรี่นั้นมาต้มกินกับส้มตำ ขณะที่กำลังกินอยู่นั้น นายพูนสวัสดิ์ ลูกชาย ได้เคี้ยวถูกหัวหอยฟันแทบหักนึกว่าเป็นก้อนหินเลยคายออกมาดู พบเป็นก้อนรูปร่างกลมสีส้มตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรก็เลยเก็บไว้แล้วก็เล่าให้เพื่อนบ้านฟัง เพราะปกติไม่เคยได้ยินว่ามุกเมโลมีอยู่ในหอยเชอรี่ตามแหล่งน้ำจืด ส่วนมากจะอยู่ในหอยหวานซึ่งเป็นน้ำเค็ม ลูกสาวจึงแคปหน้าจอจากโทรศัพท์มาใหดู มีลักษณะและรูปร่างคล้ายคลึงกันมาก เพื่อนบ้านก็เลยแนะนำให้ส่งไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการทดสอบอัญมณี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 ก.ย. ดูว่าใช่มุกประเภทใด

ซึ่งผลออกมาวันที่ 6 ก.ย.นี้ ปรากฏว่าเป็นเมโลจริง เม็ดมีลักษณะกลม สีส้ม น้ำหนัก 0.36 กรัม มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 16-17 มม. ระบุแหล่งที่มาว่าเป็น สายพันธุ์ธรรมชาติ ทางเจ้าหน้าที่ยังบอกว่า ถือเป็นครั้งแรกที่พบไข่มุกเมโล ในหอยเชอรี่แหล่งน้ำจืด โดยความคิดส่วนตัวของตนเองคิดว่าปูอือลือคงจะมาประทานพรให้ เพราะตนเคยบนบานอธิฐานให้ปู่อือลือช่วยเหลือ เนื่องจากทำมาหาเงินทองยาก และตนก็นับถือกราบไหว้ท่านเป็นประจำอยู่แล้ว และหอยเชอรี่ได้มาจากอ่างเก็บน้ำบึงโขงหลงแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ตนเองก็จะเก็บรักษาไว้และถ้ามีใครสนใจ ก็สามารถสอบถามกับตนเองได้ เบอร์โทรศัพท์ 062-9091971 นางทองสุข บุญงาม

สำหรับบึงโขงหลงเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำโลกที่มีความสำคัญระหว่างประเทศลำดับที่ 1,098 ของโลก มีพื้นที่ 13,800 ไร่ ตั้งอยู่พื้นที่อำเภอบึงโขงหลงและอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ตอนใต้ของบึงมีห้วยน้ำเมาที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำสงครามซึ่งไหลหลงสู่แม่น้ำโขง มีความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างสูง จากการศึกษาพบพืชน้ำอย่างน้อย 75 ชนิด ชนิดพันธุ์พืชบก 256 ชนิด พันธุ์ปลา 64 ชนิด นก 27 ชนิด อาศัยอยู่ ในช่วงฤดูหนาวบึงโขงหลงก็จะกลายเป็นที่พักอาศัยของนกอพยพตามเส้นทาง The eartern asia flyway มากกว่า 30 ชนิดอีกด้วย อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ WWF ประเทศไทย

Villagers in Bueng Khong Long District, Bueng Kan Province found lumps like orange pearls. So he hurried to prove it at the house number 556, Village No. 11, Ban Non Sawang Nuea, Bueng Khong Long Subdistrict, Bueng Khong Long District, Bueng Kan Province, to meet with the owner of the house, husband, wife and son, known as Mr. Poonsak Bunngam. 39 years old and Mrs. Thongsuk Bunngam, 38 years old, and Mr. Poonsawas Bunngam, 20 years old, sons

by Mrs. Thongsuk told reporters that months ago I ordered fresh apple snails from relatives for 100 baht, which were collected from Bung Khong Long Reservoir. In the water source opposite the island of Don Kaeo, Don Pho. That tourists often come to pay homage to the blessings of Grandfather Lue on this island. I myself brought the oysters to boil and eat with papaya salad. while eating Mr. Poonsawat, his son, chewed on the head of a shellfish, almost broke his teeth, thought it was a stone, so spit it out. Found a round orange lump. At first, I didn’t think about it, so I kept it and told my neighbors. Because it is usually never heard that pearl melo exists in freshwater apple snails. Most of them are in scallops, which are saltwater. So my daughter took a screenshot from her phone for me to see. They are very similar in appearance and shape. A neighbor suggested that I send it to a gem testing laboratory. Bangkok on Sept. 1, see what type of pearl it is.

The results came out on September 6, it appears that it is a real melody. Tablets are round, orange, weight 0.36 g, diameter 16-17 mm. natural species The official also said This is the first time that Melo pearls have been found. in freshwater snails In my own personal opinion, I think that Pu Yue will come to give blessings. because he used to pray for Grandfather Rue Rue to help because it is difficult to make money and he always worshiped him And apple snails are obtained from Bueng Khong Long Reservoir, the sacred water source itself will be preserved and if anyone is interested. You can ask yourself. Telephone number 062-9091971 Mrs. Thongsuk Bunngam

Bung Khong Long is the world’s 1098th most important wetland area of ​​the world, covering an area of ​​13,800 rai, located in Bueng Khong Long District and Seka District. Bueng Kan Province In the southern part of the swamp there is a Huai Nam Mao that connects to the Songkhram River which strays into the Mekong River. There is a relatively high biodiversity. The study found at least 75 aquatic plant species, 256 terrestrial plant species, 64 fish species, and 27 bird species. In winter, the Mekong River swamp becomes a habitat for more than 30 species of migratory birds along the earn asia flyway. Also under the supervision of WWF Thailand.