สุรินทร์พายุดุ เสียหาย 190 หลังคาเรือน

512

เกิดพายุฝน และเกิดลมกระโชกอย่างรุนแรง ขึ้นที่ต.ตาวัง ต.สะเดา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ จำนวน 11 หมู่บ้าน ทำให้บ้านเรือนประชาชน ที่พักอาศัย โรงเรือนเก็บพืชผลทางการเกษตร ยุ้งข้าว คอกสัตว์ สถานที่ราชการ วัดฯลฯ ได้รับความเสียหาย และราษฎรได้รับความเดือดร้อน ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยว่า หมู่บ้าน ที่ทางผู้นำชุมชน ได้ทำการสำรวจความเสียหาย จำนวน 11 หมู่บ้าน เช่นที่บ้านตาวัง หมู่ 1 ต.ตาวัง จำนวน 16 หลังคาเรือน ราษฎรประสบภัยจำนวน 50 คน บ้านนา หมู่ 2 ต.ตาวัง จำนวน 32 หลังคาเรือน ราษฎรประสบภัยจำนวน 111 คน บ้านกะเพอโร หมู่ 3 ต.ตาวัง จำนวน 13 หลังคาเรือน ราษฎรประสบภัยจำนวน 42 คน บ้านตะแบง หมู่ 4 ต.ตาวัง จำนวน 23 หลังคาเรือน ราษฎรประสบภัยจำนวน 82 คน บ้านแสนสำราญ หมู่ 5 ต.ตาวัง จำนวน 11 หลังคาเรือน ราษฎรประสบภัยจำนวน 35 คน บ้านหนองโจงโลง หมู่ 6 ต.ตาวัง จำนวน 36 หลังคาเรือน ราษฎรประสบภัยจำนวน 105 คน บ้านจบก หมู่ 7 ต.ตาวัง จำนวน 22 หลังคาเรือน ราษฎรประสบภัยจำนวน 66 คน บ้านโคกสำโรง หมู่ 8 ต.ตาวัง จำนวน 4 หลังคาเรือน ราษฎรประสบภัยจำนวน 10 คน บ้านหนองเหล็ก หมู่ 9 ต.ตาวัง จำนวน 63 หลังคาเรือน ราษฎรประสบภัยจำนวน 248 คน บ้านไทรโยง หมู่ 10 ต.ตาวัง จำนวน 13 หลังคาเรือน ราษฎรประสบภัยจำนวน 46 คน บ้านกระโงก หมู่ 3 ต.สะเดา จำนวน 2 หลังคาเรือน ราษฎรประสบภัยจำนวน 3 คน