สุรินทร์ ฝนตกต่อเนื่อง น้ำไหลหลากท่วมโรงเรียน ถนนถูกตัดขาด

15

ที่บ้านน้อย ม.7ต.ตรวจอ.ศรีณรงค์จ.สุรินทร์หลังจากที่ฝนตกลงมาหลายวันทำให้มีปริมาณ น้ำสระสม ในเขตพื้นที่ 5 ตำบล 24 หมู่บ้านของ อ.ศรีณรงค์ บางแห่งจมอยู่ใต้บาดาลหลายวัน นายอำเภอพร้อมกับ นายก อบต.ในพื้นที่ออกสำรวจความเสียหายพื้นที่การเกษตร อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่โรงเรียน น้ำท่วมสูง ผอ.ประกาศหยุดเรียนชั่วคราวจนกว่าน้ำจะลด นายบุญเลี้ยง เรียมทอง นายอำเภอศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ กล่าวว่า ภาพรวมของอำเภอศรีณรงค์ที่มีผลกระทบจากน้ำหลากไหลท่วม จำนวน24หมู่บ้าน ถนนสายหลัก ในช่วงบ้านละมงค์หน้าร้านสะดวกซื้อเมื่อวาน น้ำจะไหลมาจากห้วยพรานห้วยเสน มาถึงที่ปลายน้ำของบ้านน้อยจนมีปริมาณน้ำฝนขังและสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและโรงเรียนบ้านน้อยมีผลกระทบน้ำที่ไหลมารวมกันแล้วก็มีวัดบ้านน้อยที่พระสงฆ์ที่ไม่สบายไม่สามารถเดินทางลงมาจากกุฏิได้โดยใช้เรือท้องแบนออกมาช่วยติดต่อภายนอก

ในส่วนของพี่น้องเกษตรกรที่มีผลกระทบทางอำเภอได้ให้ผู้นำชุมชนพร้อมกับเจ้าหน้าที่การเกษตรออกสำรวจความเสียหายที่พี่น้องได้รับความเดือดร้อนและนำปัญหาดังกล่าวส่งและรายงานให้ทางจังหวัดสุรินทร์ได้รับทราบทุกวันจนกว่าน้ำจะลดลงและสรุปผลเสียหายทางการเกษตรเพื่อที่จะให้ทางจังหวัดสุรินทร์ได้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติน้ำท่วม