หนองคายตรวจโควิดคุมเข้ม ยันยังไม่พบผู้ติดเชื้อ

342

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย ออกมาตรการเข้มควบคุมพื้นที่และกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย โดยเฉพาะให้หน่วยงานความมั่นคง ตรวจเข้มป้องกันการลักลอบเข้าประเทศและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว คัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัด ในขณะที่วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ประกาศงดจัดงานสวดมนต์ข้ามปี ส่วนเทศบาลเมืองหนองคาย งดตลาดแคมของยาวไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคม 64

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่กระจายไปหลายจังหวัดทั่วประเทศ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย จึงได้มีมาตรการควบคุมพื้นที่และกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย โดย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย /ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย / ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดหนองคาย ได้มีการเซ็นคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย ที่ 6/2563 เรื่องมาตรการควบคุมพื้นที่และกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย

สำหรับคำสั่งฯดังกล่าวก็ได้มีมาตรการเช่นเดียวกับหลาย ๆ จังหวัด เช่นกิจกรรมที่ต้องมีการรวมพลคนจำนวนมาก ขอให้ระงับหรือเลื่อนการจัดออกไป , สถานประกอบการ สถานบันเทิง ร้านค้า ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ หรือตลาดสดต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้เช่นเดิม โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และตั้งจุดคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดหนองคาย เป็นต้น แต่ที่เป็นมาตรการเข้มเฉพาะจังหวัดที่เป็นจังหวัดชายแดน คือให้หน่วยงานด้านความมั่นคงในจังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย กอ.รมน.นค. , นรข. เขตหนองคาย และกองร้อย ตชด.ที่ 245 ให้เข้มงวดควบคุมการลักลอบเข้าประเทศ และการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เพื่อการลาดตระเวนตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นป้องกันมิให้มีการลักลอบเดินทางเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย หากพบการลักลอบเข้าประเทศ ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มข้น