หนองคาย ตรวจเข้ม โควิดในจังหวัด

346

นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นายเจริญจิต สืบสาววงศ์ นายอำเภอเมืองหนองคาย , นายเดชมนตรี ผิวเหลือง ปลัดอาวุโส ได้สั่งการให้ นายสมบูรณ์ เดชา , นายภัทรพงศ์ บุ่งนาแซง ปลัดอำเภอเมืองหนองคาย พร้อมด้วย พ.ต.ท.ปรีชา แจ้งคล้อย สวป.สภ.เมืองหนองคาย สมาชิก อส.อ.เมืองหนองคาย เจ้าหน้าที่ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองหนองคาย สารวัตรทหาร ป.3 พัน.13 และ กอ.รมน.จังหวัดหนองคาย ร่วมออกตรวจตรา กวดขัน แนะนำสถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ร้านอาหารเครื่องดื่ม ภายในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย

ในการออกตรวจครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำและขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ให้ปฏิบัติคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย โดยเฉพาะคำสั่ง ที่ 10/2564 ลงวันที่ 17 เมษายน 2564 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยเคร่งครัด โดยเฉพาะห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน ซึ่งจากการตรวจพบว่า ยังมีบางร้านที่ลูกค้าดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้าน เจ้าหน้าที่จึงได้มีการตักเตือนทั้งเจ้าของร้านและลูกค้า หากพบการกระทำดังกล่าวอีก ก็จะดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งผู้ประกอบการได้รับทราบและยินดีให้ความร่วมมือปฏิบัติตาม อีกทั้งยังพบว่าสถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ หลายแห่งช่วงนี้ปิดให้บริการ.

Comments

comments