หนองคาย ฝนตกทำดินปลูกต้นไม้จากมูลเห็ดฟางขายดี

323

จากการที่จังหวัดหนองคาย มีฝนตกต่อเนื่อง นอกจากจะส่งผลดีกับเกษตรกรที่ทำนาและทำการเกษตรแล้ว ยังส่งผลดีกับเกษตรกรที่ทำดินปลูกต้นไม้ จากมูลดินจากการเพาะเห็ดฟาง ที่บ้านโพนธาตุ หมู่ 6 ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย มียอดขายดินปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น เนื่องจากชาวบ้านและเกษตรกรเริ่มมีการปลูกต้นไม้มากขึ้น จึงมีความต้องการดินปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย สร้างรายได้ให้กับครอบครัวเพิ่มขึ้น จากเดิมที่ขายเห็ดฝางเพียงอย่างเดียว

IMG_9818-2-1280x720นางศิริกานต์ ธาตุมณี เกษตรกรบ้านโพนธาตุ หมู่ 6 ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ที่ทำดินปลูกต้นไม้ภายใต้ชื่อ “ศิริกานต์” ดินปลูกนานาพันธุ์ไม้ กล่าวถึงช่วงนี้ยอดขายดินปลูกต้นไม้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และตลาดได้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ลูกค้ามีทั้งในจังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี ไปจนถึงจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งวัตถุดิบที่นำมาทำเป็นดินปลูกต้นไม้เป็นมูลเห็ดหรือมูลดินที่เหลือใช้มาจากดินที่เพาะเห็นฟางในโรงเรือน เนื่องจากเพาะเห็ดมาหลายปี คือทำมาตั้งแต่ปี 2547 เริ่มจาก 3 โรงเรือน จนถึงขณะนี้มี 12 โรงเรือน ทำให้ดินที่เหลือจากการเพาะเห็ด มีจำนวนมากจนไม่รู้จะเอาไปทำอะไร เลยลองเอาไปใส่อ้อย ใส่ข้าว แล้วมันได้ผลดี จึงได้มีแนวคิดว่าจะทำยังไงให้เพิ่มมูลค่าจากของที่เหลือใช้ เลยมาลองผิดลองถูกมาแปรรูปเป็นดินปลูกต้นไม้ ตามที่เห็นอยู่ในท้องตลาด ๆ ทั่ว ๆ ไปที่มีหลากหลายยี่ห้อ โดยนำเอาของคนอื่นมาทดลองใช้เปรียบเทียบกับของตัวเองดู จนได้สูตรของตัวเองที่ลงตัวและได้ผลดีมากที่สุด จำหน่ายถุงละ 11 บาท เมื่อก่อนมี 2 สูตร แต่ตอนนี้ปรับให้เหลือเพียงสูตรเดียว แต่ถุงมี 2 สีคือตัวหนังสือสีแดง และตัวหนังสือสีเขียว เนื่องจากลูกค้าบางคนเลือกโฉลกสีไม่เหมือนกัน
IMG_9824-1-1280x720
นางศิริกานต์ กล่าวต่อไปอีกว่า จากคุณภาพของดินปลูกต้นไม้ที่มีคุณภาพดี ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น 10 – 20 %ทุกเดือน ล่าสุดยอดขายเฉลี่ยเดือนละประมาณ 20,000 ถุง และในช่วงที่เข้าฤดูฝนเกษตรกรและชาวบ้านมีการปลูกต้นไม้กันเพิ่มขึ้น ก็จะขายได้เพิ่มมากขึ้นถึง 25,000 ถุง สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและเกษตรกรในพื้นที่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ขายเห็ดฟางเพียงอย่างเดียว

From Nong Khai Province Continuous rain In addition to being beneficial to farmers who are farming and farming Also good for farmers who planted trees From soil from straw mushroom cultivation At Ban Phon That, Moo 6, Ban Wan Subdistrict, Tha Bo District, Nong Khai Province There is an increase in the sale of soil to grow trees Because villagers and farmers began to grow more trees Therefore needs more soil to grow trees as well Generate more income for the family From the original sale of Fang mushroom only

IMG_9831-2-1280x720Mrs. Sirikan Thatmanee, farmer, Ban Phon That, Moo 6, Ban Wan Subdistrict, Tha Bo District, Nong Khai Province, which produces soil under the name of “Sirikan”. Mentioned in this period, the sales of soil to grow more trees continuously And the market has expanded Customers are both in Nong Khai province. Udon Thani Province To Nong Bua Lam Phu province Which the raw materials used to make the soil, plant trees are mushroom droppings or soil residues that come from the soil that saw the straw in the house Due to mushroom cultivation for many years Is made since 2004, starting from 3 houses. Until now, there are 12 houses, making the soil that is left from mushroom cultivation. There are so many who don’t know what to do. So try to put the sugar cane into the rice and it works. Therefore has an idea of ​​what to do to increase the value of the remaining So come to try and try to be transformed into a soil to plant trees. As seen in the market, generally with a variety of brands By bringing other people to try and compare with their own. Until getting the formula of its own that is perfect and the most effective, selling 11 baht per bag, when there are 2 formulas, but now only one formula is left, but the bag has 2 colors: red text And green letters Because some customers choose the same color falter

Mrs. Sirikan further said that From the quality of the soil, planting good quality trees Causing sales to increase by 10 – 20% every month. The latest average sales of 20,000 bags per month, and during the rainy season, farmers and villagers are growing more trees. Will sell more than 25,000 bags, generate more income for families and farmers in the area from the sale of straw mushrooms alone

ข้อมูลจาก https://www.77kaoded.com/content/567931

Comments

comments