หนองคาย เปิดการแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม เทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาค

34

บริเวณ ลานวัฒนธรรมริมแม่น้ำโขง ชุมชนโพธิ์ศรี อ.เมือง จ.หนองคาย นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดงานประเพณีออกพรรษาบั้งไฟพญานาค ประจำปี 2565

นายอุรุยศ เอียสกุล นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เผยว่า ทม.หนองคาย ร่วมกับ อบจ.หนองคาย ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จัดงานครั้งนี้ขึ้น เริ่มตั้งแต่บริเวณ วัดหายโศก , ลานวัฒนธรรมริมฝั่งแม่น้ำโขงหน้าวัดลำดวนถึงพระธาตุหล้าหนอง ซึ่งกิจกรรมที่สำคัญภายในงานประกอบ พิธีบวงสรวงและรำบูชาพญานาค , การแสดง แสง สี เสียง จากนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหนองคาย , พิธีบวงสรวงเจ้าแม่สองนาง , พิธีบวงสรวงพระธาตุกลางน้ำ , พิธียกฉัตรพระธาตุหล้าหนอง (พระธาตุกลางน้ำจำลอง) , กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหนะ , กิจรรมถนนอาหาร , กิจกรรมถนนคนเดิน , กิจกรรมแข่งเรือประเพณี , กิจกรรมลอยกระโป๋ไฟบูชาพระแม่คงคา ,กิจกรรมชกมวยแมกไม้มวยไทย และกิจกรรมอื่น ๆ

โดยมีการแสดงของนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหนองคาย ต่อด้วยการแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม ภายใต้ชื่อ ประทีปนาคา บูชาพระสัพพัญญู ซึ่งหมายถึงลูกไฟขององค์พญานาคที่พ่นขึ้นมาจากใต้น้ำหรือเมืองบาดาลเพื่อบูชาพระพุทธเจ้า ในวันออกพรรษา การแสดงประกอบไปด้วย 4 องค์ เป็นการเล่าเรื่องราวความเป็นมาของหนองคาย แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยองค์ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องการเกิดแม่น้ำโขง องค์ที่ 2 กล่าวถึงวิถีชีวิตของคนลุ่มแม่น้ำโขง ที่เชื่อเรื่องพญานาค โดยการแสดงเกี่ยวกับพญานาคทั้ง 4 ตระกูล