หนองคาย!! เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด

119

ณ สนามวิคตอรี พาร์ค กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย กล่าวว่า จังหวัดหนองคายได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีงามของกลุ่มผู้บริหารที่เดินทางมาประชุมและให้มีความความสอดคล้องในกรอบการประชุมที่เน้นกรอบความร่วมมือ ด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรม ท่องเที่ยว และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

Comments

comments