หนึ่งเดียวในยโสธร พระอุโบสถสีฟ้า 

367

พระครูถาวรสุวรรณกิจ เจ้าอาวาสวัดคำเลา บ้านคำเลา ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร กล่าวว่า การก่อสร้างพระอุโบสถได้นำเอาศิลปลานนามาผสมผสานกับศิลปทางอีสานและการสร้างพระอโบสถสีฟ้านี้ก็เพื่อดึงดูดประชาชนให้มาท่องเที่ยวหรือมาทำบุญ ซึ่งภายในพระอุโบสถจะมีพระประธานทำด้วยหยกขาวเพื่อประชาชนกราบไหว้สักการะบูชาส่วนพนังภายในจะวาดเทพองค์ต่างๆรอบพนังภายในเหมือนอยู่สวรรค์ในส่วนฐานพระอุโบสถจะมีรูปวิถีชีวิตในการดำเนินชีวิตของชาวอีสานติดรอบฐานเพื่อให้เด็กรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ด้วย