หนุ่มหนองคายผันตัวปลูกเมลอนญี่ปุ่นโกยทรัพย์

1959

ที่บ้านไร่ปลายนาฟาร์ม บริเวณบ้านจอมเสด็จ ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย เป็นพื้นที่ทำการเกษตรของนายสุทธิ อมรวงศ์ นักธุรกิจหนุ่มด้านการสื่อสารในจังหวัดหนองคาย ปัจจุบันหันมาให้ความสนใจด้านการเกษตร ได้ริเริ่มทำฟาร์มเมลอนในพื้นที่ของตนเอง โดยปลูกเมล่อนญี่ปุ่น พันธุ์คิโมจิ ปรินเซส จำนวน 5 โรงเรือน อนาคตวางไว้ที่ 11 โรงเรือน

ขณะนี้ผลผลิตกำลังออกผลได้ขนาดตามที่ตลาดต้องการ จึงได้ทำการเปิดตัวบ้านไร่ปลายนาฟาร์ม โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวและตัดขั้วลูกเมลอนเป็นพิธีเปิดอย่างเรียบง่าย พร้อมเยี่ยมชมสวน
562000005465403
นายสุทธิ อมรวงศ์ กล่าวว่า การหันมาทำเกษตร เพราะต้องการมีพื้นที่เป็นของตัวเอง และอยากใกล้ชิดธรรมชาติ อยากลองทำการเกษตรในรูปแบบที่ตอบโจทย์ตนเองและที่ตลาดต้องการ จึงมาคิดว่าจะลองปลูกเมลอน เพราะจากการศึกษาข้อมูลพบว่าเมลอนสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ประมาณ 3-4 รอบก็ให้ผลผลิต เมื่อดูแลบำรุงรักษาที่ถูกวิธี เมลอนจะให้ผลผลิตที่น่าพอใจ ซึ่งเมลอนญี่ปุ่นพันธ์คิโมจิ ปรินเซสนี้จะมีจุดเด่นที่เนื้อนิ่ม รสชาติหอมหวาน อร่อย เป็นที่ต้องการของตลาด ขณะนี้สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วร้อยละ 90 โดยเน้นการขายตามช่องทางออนไลน์ และกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารในตัวเมืองหนองคายเป็นหลักก่อน จากนั้นจะขยายช่องทางการตลาดไปยังพื้นที่อื่นๆ และในอนาคตอาจพิจารณาทำให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดหนองคายด้วย ขณะนี้มีผู้สนใจมาเยี่ยมชมสวนเมลอนไม่ขาด และสามารถอุดหนุนซื้อผลผลิตเมลอนกลับไปรับประทานที่บ้านได้ด้วย