หมอเตือน ช่วงหน้าฝน ระวังไข้เลือดออก-ฉี่หนู

52

นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝน โรคที่มักจะพบบ่อยและต้องเฝ้าระวังในช่วงนี้นอกจากโรคโควิด-19 แล้ว ยังมีโรคติดต่ออีกหลายโรคที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก โรคซิก้า และโรคซิกุลคุนย่า ซึ่งทั้ง 3 โรคนี้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน มียุงลายเป็นพาหนะนำโรค ทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ์ในปีนี้พบว่า มีผู้ป่วยลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับในรอบหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะ 4 เดือนแรกของปี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 จนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2565 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพียงหลักหน่วยเท่านั้น สาเหตุหลักเนื่องจากมีการประสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการป้องกันกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประชาชนเองมีความตะหนักถึงความอันตรายของโรค หน่วยงานในท้องถิ่นก็ช่วยกันป้องกัน ประกอบกับในช่วง 2-3 ปีที่ที่ผ่านมามีโรคโรควิด-19 แพร่ระบาดประชาชนดูแลเอาใจใส่ป้องกันสุขภาพของตนเองมากขึ้นทำให้มีผู้ป่วยไข้เลือดออกลดลง อย่างไรก็ตามจากการติดตามยอดผู้ป่วยจะมาเพิ่มขึ้นในช่วงหน้าฝนเดือนพฤษภาคม 2565 ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 จนถึงปัจจุบันพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว 25 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต ส่วนโรคซิก้า และโรคซิกุลคุนย่ายังไม่พบ นายแพทย์อภิชัย กล่าวต่อว่า นอกจากทั้ง 3 โรคที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษแล้ว ยังมีโรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคฉี่หนู และโรคระบบทางเดินหายใจที่ประชาชนต้องระมัดระวังในช่วงนี้ โดยเฉพาะประชาชนที่มีอาชีพสัมผัสกับน้ำท่วมขัง หรือแช่น้ำเป็นเวลานาน เช่น เกษตรกรที่กำลังทำนาปี กลุ่มอาชีพประมง อาชีพขุดลอกคลอง และท่อระบายน้ำเป็นต้น จะต้องป้องกันตนเอง หากต้องแช่น้ำเป็นเวลานานจะต้องสวมรองเท้าบูท และล้างทำความสะอาดเท้าทันที  หากมีแผลที่เท้าไม่ควรแช่น้ำ ซึ่งจากข้อมูลในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงปัจจุบันพบผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซิสแล้ว 3 ราย

นายแพทย์อภิชัย กล่าวอีกว่า แม้สถานการณ์โรคในช่วงนี้จะยังไม่พบผู้ป่วยจำนวนมากและยังไม่น่าห่วง ประชาชนก็ควรที่จะดูแลสุขภาพของตนเองอย่างใกล้ชิด ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ ก็ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้ง 18 อำเภอ และ อสม.ที่มีอยู่กว่า 6 หมื่นคน ลงพื้นที่ให้ความรู้และช่วยกันรณรงค์กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะมาตรการป้องกันไข้เลือดออก เน้น 5 ป 1 ข และ 1 ท คือปิดฝาภาชนะใส่น้ำป้องกันยุงลายวางไข่ เปลี่ยนเปลี่ยนถ่ายน้ำทำลายลูกน้ำทุก 7 วัน ปล่อยปลาหรือแมลงที่กินลูกน้ำ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ขัดไข่ยุงตามภาชนะใส่น้ำทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำ และทายากันยุง  อย่างไรก็ตามหากประชาชนมีอาการไข้สูงเฉียบพลัน เบื่ออาหาร หน้าแดง ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้องร่วง ที่สำคัญหากมีเม็ดเลือดสีแดงขึ้นตามลำตัว แขน ขา เลือดกำเดาไหล อุจจาระดำ และเลือดออกตามไรฟัน ให้รีบเข้ามารักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันที อย่าไปซื้อยากินเองอย่างเด็ดขาด เพราะหากปล่อยไว้อาจจะเกิดอาการช็อก หมดสติและเสี่ยงเสียชีวิตได้ ส่วนโรคโรคเลปโตสไปโรซิส หากมีไข้สูง หนาวสั่น และสงสัยในอาการของโรคจะต้องรีบมาพบแพทย์ทันทีเช่นกัน

สำหรับผู้ที่ต้องการป้องกันไข้หวัด หรือหาสมุนไพรดีๆ ไว้ติดบ้าน สามารถสั่งซื้อได้ที่ www.tipcoherb.com ศูนย์รวมสินค้าสมุนไพร สะดวก รวดเร็ว จัดส่งไว

Dr. Apichai Limanon, a public health doctor in Kalasin province, said that now it’s the rainy season. Diseases that are often found and must be monitored during this period. In addition to Covid-19, there are many communicable diseases that need special surveillance. In particular, dengue, Zika and Zigulkunya, all three diseases belong to the same group. Aedes mosquitoes are a vehicle for disease. According to the monitoring of the situation this year, it was found that There has been a significant drop in cases compared to the past few years, especially the first four months of the year. From January 2022 until the end of April 2022, only digits of dengue cases were found. The main reason is because there is an ongoing campaign of prevention knowledge with the public. Including the people themselves are aware of the danger of the disease. The local authorities also helped to prevent it. In addition, during the past 2-3 years there has been a disease of COVID-19. As the epidemic spreads, people take more care and protect their health, causing the number of dengue fever patients to decrease. However, from the follow-up, the number of patients will increase during the rainy season of May 2022. From January 1, 2022 to date, 25 cases of dengue fever have been found. No deaths. As for Zika and Zigulkun. Grandma hasn’t been found yet Dr. Apichai further said that in addition to these 3 diseases that must be specially monitored There is also leptospirosis. or leptospirosis and respiratory diseases that people must be careful of during this period especially people whose occupations are exposed to flooding or soaking in water for a long time, such as a farmer who is farming fisherman group canal dredging career and sewers, etc. must protect himself Boots must be worn for long periods of time in the water. and wash feet immediately If there are wounds on the feet, do not soak in water. which from the information in the area Kalasin Province since January 1, 2022 until now, there have been 3 cases of leptospirosis.

Dr. Apichai added that although the disease situation during this period has not found many patients and is not worried. People should take care of their health closely. In which the Kalasin Provincial Public Health Office has instructed health officials in 18 districts and over 60,000 volunteers to go to the area to educate and help campaign with the people continuously. Especially measures to prevent dengue fever, focusing on 5 Y, 1 B and 1 T, namely, cover the water container to prevent mosquitoes laying eggs. Change the water, destroy the larvae every 7 days, release the fish or insects that eat the larvae. continually practice Scrub the mosquito eggs in the water container every time you change the water. and apply mosquito repellent However, if people have acute high fever, loss of appetite, red face, headache, nausea, vomiting, and diarrhea, most importantly, if there are red blood cells on the body, arms and legs, nosebleeds, black stools and scurvy. Immediately come in for treatment with a medical professional. Absolutely do not buy medicines to eat yourself. Because if left, it may cause shock. Losing consciousness and risking death As for leptospirosis, if you have high fever, chills, and suspect your symptoms, you need to see your doctor immediately as well.