หมู่บ้านทำยาสูบ หนองคาย

282

หมู่บ้านทำยาสูบ ตั้งอยู่บริเวณ บ้านโพนสา ถ.ชลประทาน ต.โพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย เดินทางจาตัว อ.เมืองหนองคายไปยัง อ.ท่าบ่อ ระยะทาง ประมาณ 20 กิโลเมตร การเดินทางสะดวกสามารถใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลหรืจะใช้บริการรถโดยสาร บริเวณแหล่งท่องเที่ยวจะพบเห็นไร่ยาสูบเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชน ชุมชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพปลูกยาสูบเป็นหลัก จะเห็นแต่ละหลังคาเรือนมีการตากใบยาสูบ

โดยการหั่นใบยาสูบแล้วนำออกตากบริเวณบ้านของตัวเอง สร้างความสนใจให้กับผู้พบเห็น การทำยาสูบถือว่าเป็นอุตสาหกรรมในหมู่บ้าน เป็นวิถีชีวิตที่มีการสืบทอดมานานในช่วงระยะเวลาหนึ่ง มีกิจกรรมต่างๆตั้งแต่เริ่มเตรียมดินปลูก การดูแล จนถึงการเก็บเกี่ยวและขนส่ง มีขั้นตอนการแปรรูปที่สร้างเอกลักษณ์ให้กับพื้นที่ มีโรงบ่มใบยาสูบโดยภูมิปัญญาดั้งเดิม จนถึงโรงบ่มที่นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาจัดการ โดยจะพบเห็นได้ทั่วไปภายในหมู่บ้าน ทำให้เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจแวะเข้าชมหมู่บ้านยาสูบ

Comments

comments