อย่าขยันทำแต่บาป โดย หลวงปู่ขาว อนาลโย

395

เราอย่าหมั่นขยันแต่ทำบาป ให้ขยันแต่ทำดี ทำความบริสุทธิ์ ทำบุญทำกุศลนี้ ให้หมั่นทางนี้ “บาปด่ากัน บาปมันขึ้นมาหน้าแดง เรานี้เฮ็ด(ทำ)บาป คือขยันแท้ ไปขยันใส่บาป”

ครั้นรู้จักว่าบาปก็บ่ขยันแล้ว จึงว่าให้กลัวบาป “คำเถียงกันด่ากัน ทะเลาะวิวาท เบียดเบียนกันเป็นบาป อย่าไปขันใส่มัน ให้หลีกไปไกล ให้เอาใจเว้น อย่าเอาใจใส่”

ครั้นเว้นแล้วมันก็บ่มีความเดือดร้อน ใครจะว่าอย่างไรก็ตาม เราบ่ว่าใส่เขาดอก “เขาติฉินนินทา เขาก็ว่าใส่เขาเอง ปากของเขาก็อยู่ที่เขา หูเขามันก็อยู่ที่เขา

Comments

comments