อสม.ขอนแก่น ลงพื้นที่ถามความต้องการฉีดวัคซีน

119

เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน หรือ อสม. ประจำ ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เร่งลงพื้นที่พบชาวบ้านแบบเคาะประตูบ้านเป็นครั้งที่ 2 พร้อมนำรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มอายุ 18 -59 ปีและกลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคที่ได้ตรวจสอบว่ามีผู้ที่อาศัยอยู่จริงและประชาสัมพันธ์ข้อมูลและประโยชน์จากการฉีดวัคซีนมาสอบถามอีกครั้ง หลังสำรวจครั้งแรกพบว่ามีจำนวนประชาชนที่ต้องการฉีดน้อยมาก

นางวัง พรมคำภา อายุ 55 ปี ชาวบ้าน บ.หนองคูน ม.3 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ กล่าวว่า เมื่อครั้งที่ อสม.ลงพื้นที่มาสอบถามความต้องการฉีดวัคซีนในครั้งแรก ตนเองได้ปฏิเสธการฉีดเนื่องจากมีโรคประจำตัว จึงเกรงว่าจะมีผลข้างเคียง แต่มาครั้งนี้เปลี่ยนใจของรับการฉีด เพราะเห็นเพื่อนบ้านฉีดก็เลยฉีดด้วย

ขณะที่ นางปรียา ปรุงคำมา พยาบาลวิชาชีพ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลแคนเหนือ กล่าวว่า ตำบลแคนเหนือ มีประชากรกว่า 6,000 คนอยู่จริง 5,000 กว่าคน มีประชาชนกลุ่มที่มีสิทธิ์เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 3,000 กว่าคน ขณะนี้ยื่นความประสงค์ต้องการฉีดเกือบ 400 คนแต่ยังมีคนที่เปลี่ยนใจลงชื่นเข้าฉีดอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ กลุ่มที่ลงทะเบียนฉีดจะเข้ารับการฉีดที่โรงพยาบาลบ้านไผ่ที่เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนสำรับประชาชน 3 อำเภอได้แก่ บ้านไผ่ แวงน้อยและโนนศิลาหลังส่งข้อมูลตัวเลขประชากรที่ประสงค์จะฉีดจะมีการจัดสรรวัคซีนลงพื้นที่เพื่อนำไปฉีดต่อไป ซึ่งคาดว่าต้นเดือนมิถุนายนนี้

Comments

comments