ออร์แกนิคฟาร์ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี

116

ดร.จำลอง พรมสวัสดิ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนม่วงสามสิบ ออร์แกนิคฟาร์ม กับการปลูกเมล่อนหวาน แตงโงไร้เม็ด ไม่ใช้สารเคมี แหล่งท่องเที่่ยวเชิงเกษตรอินทรี เลยจากตัวอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปทางจังหวัดอำนาจเจริญเล็กน้อย ม่วงสามสิบออร์แกนิคฟาร์ม ทิวทัศสวยงาม บนพื้นที่ กว่า 200 ไร่ของ ดร.จำลอง พรมสวัสดิ์ บ้านเลขที่ 9 หมู่ 12 ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี คิดริเริ่ม ช่วงแรกเริ่มทำข้าวไรช์เบอร์รี่ก็ล้มเหลว ต่อมาก็หันมาปลูกดอกดาวเรือง แต่ ผลผลิตเข้าสู่ตลาดราคาถูกมาก ต่อมาก็เข้าโครงการรัฐบาลปลุกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต้นข้าวโพดงามมากแต่ไม่มีฟักก็ต้องทิ้งไปอีก และที่สูญเสียมากก็คือปลูกถั่วลิสง ผลผลิตออกมางามมากและเขียว แต่เวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่มีเม็ดตัวหนอนเจาะกินหมด ลองดูลองผลิตมาตลอด ใช้เวลาประมาณ 1 ปี ช่วงแรกๆก็ท้อสิ่งที่คาดคิดคงไม่ได้ผล จนในที่สุดได้ศึกษาการปลูเมล่อน ซึ่งการศึกษาผู้รู้พบว่า เมล่อนมีประโชยน์มาก มีสารต้านอนุมูลอิสระ มันคือสารช่วยป้องกันหรือช่วยชลอการเกิด ออกชิเดชั่น